Какво е хидротрансформатор?

  • Sep 15, 2023

Трансмисията е фундаментално важна система от устройството на всяко моторно превозно средство. Този комплексен механизъм предава въртящия момент от работата на двигателя към системата за задвижване на автомобила.

Всяка повреда може да се отрази на цялостното функциониране на колата - това се отнася и за ръчната скоростна кутия, като в още по-голяма степен важи за автоматичната скоростна кутия.

А ключова задача в цялата система на трансмисията се възлага на хидротрансформатора.

хидротрансформатор на бял фон

Източник на изображение: Canva

 

Защо хидротрансформаторът е важен за автомобила?

Всъщност, ако превозното ви средство е конструирано с механична трансмисия, то тогава тогава този механизъм няма значение за вас, защото предавателната кутия използва други начини за предаване на въртящ момент от двигателя към трансмисията.

В устройството на автоматичната скоростна кутия обаче тази част играе ключова роля и затова трябва да се следи винаги да бъде в изрядно състояние.

Той е важен за правилната работа на автомобила заради ключовите функции, които изпълнява.

На първо място, това е предаването на въртящия момент между мотора и трансмисията. Има роля и за други процеси, които ще разгледаме след малко.

Важно е да се знае какво е хидротрансформатор и защо евентуални неизправности при него могат да се имат критично отражение върху скоростната кутия, а оттам и върху цялостното състояние на колата.

 

Устройство и функция

Самото название на тази част ни подсказва какво е хидротрансформатор. На английски ще срещнем този компонент под наименованието hydro coupler.

Този елемент представлява флуиден съединител, който прави връзката между двигателя и трансмисията. Среща се неизменно в конструкцията на автоматичната скоростна кутия на съвременните автомобили, използва се още и при превозни средства с вариаторна (безстепенна) трансмисия.

от какво е направен хидротрансформатора

Източник на изображение: Google

Хидротрансформаторът се състои от няколко основни компонента.

В сърцевината се намира реакторното колело. Откъм двигателя се свързва с коляновия вал посредством помпа.

Вече от изходната страна на хидротрансформатора се прави контакт с предавателната кутия посредством турбина, осъществяваща връзката с предавките на автоматичната скоростна кутия.

Част от механизма на хидравличния преобразувател са още лагери, които се заключват и освобождават в зависимост от оборотите на колата.

Основните функции на хидротрансформатора са следните:

  • Предаване и увеличаване на въртящия момент от двигателя към трансмисията по време на движение. Най-голямо увеличение има при потегляне на автомобила;
  • Спомага за плавно превключване на предавките;
  • Осъществява движението на маслената помпа в предавателната кутия;
  • „Обира” вибрациите и колебанията, които се предават от мотора към скоростната кутия.

Казано иначе, флуидният съединител не е само свързваща част при един автомобил автоматик, а играе главна роля при няколко важни и дори фундаментални процеса.

Вече споменахме масло, но за какво точно става дума?

Естествено, че говорим за трансмисионно масло, което е по-специфично и се използва за смазка на множеството метални части в устройството на скоростната кутия.

Само че при автоматичната трансмисия то вече има друга водеща функция, свързана с прехвърляне на въртящ момент.

Специалното трансмисионно масло е флуидът, с който работи хидравличният преобразувател, като така функционира цялата сложна система на предавателната кутия.

Процесът е сложен, като всичко започва от това как се осъществява връзката между двигателя и трансмисията.

Тук е ролята на помпата, която поема въртеливото движение на коляновия вал и предава енергията от него към хидравличния преобразувател, за да прехвърли вече той въртящия момент към кутията с предавките.

Основна роля в процеса играят и валовете на хидротрансформатора, като в тях има отвори, през които преминава трансмисионното масло.

В зависимост от това дали оборотите са високи или ниски, флуидът се прилага натиск в различни части на лопатките - преградите между отделните отвори.

А това дали удря повече в предната, или задната част определя и посоката на завъртане.

С други думи, тези изменения в движението на трансмисионното масло предизвикват и смяна на отделните предавки - към по-висока или към по-ниска, като няма нужда от участието на водача, тъй като процесът е автоматичен.

При целия процес се генерира и значителна топлина, която трябва да бъде отведена от зоната на хидротрансформатора към охладителната система.

Затова и в много случаи в системата на автоматичната скоростна кутия има инсталиран специален радиатор, чиято задача е да сваля температурата на трансмисията.

автомобил на пътя

Източник на изображение: freepik

 

Възможни проблеми и неизправности

Поддържането на хидротрансформатора в изрядно състояние е от изключително важно значение за коректното функциониране на автоматичната трансмисия, а оттам и на самото превозно средство.

Като цяло е това високотехнологичен механизъм, който обаче не е застрахован от поява на неизправности. А когато се усетят подобни симптоми, те трябва да се адресират без забавяне, защото усложняване на проблема може да разбие цялата трансмисия и да доведе до безумно скъпи ремонти, а понякога и до смяна на цялата предавателна кутия.

Така че е добре да сме наясно какво е хидротрансформатор и кои основните признаци за проблем при него.

Основните сигнали, които можем да получим при неизправности в работата на флуидния съединител, са вибрации и шумове, издавани от моторното превозно средство.

При теч на трансмисионно масло при всички положения говорим вече за сериозен проблем, който не търпи отлагане и за решаването на който следва да се обърнем към специалисти.

При такъв комплексен механизъм могат да се появят неизправности при един или повече елементи.

Възможно е да става дума за проблеми при работата на помпата, може да са неизправности при лагера на статора, който трябва да се отключва и заключва в определени моменти.

Не е изключено да има и счупени лопатки, а те също се отразяват на качеството на процеса.

Причините за проблеми при хидравличния преобразувател могат да бъдат различни, като може да става дума за износване с времето и вследствие на интензивна употреба, може да са свързани и с прегряване при недостатъчно добро охлаждане.

Дисбаланс на корпуса или повреда на друг компонент от устройството на автоматичната скоростна кутия също могат да предизвикат неизправности при хидротрансформатора.

 

Как се ремонтира?

Първата стъпка към удачен ремонт е да се установи каква точно е повредата. При хидротрансформатора се налага в повечето случаи да бъде свален от мястото му между коляновия вал и трансмисията и да бъде отворен, за да се разбере в какво състояние се намира.

Така се установява дали няма одрасквания или пукнатини по металния корпус, проверява се и за наличие на корозионен процес.

Много е важно да се направи тест за наличие на гликол - ако се установи, че резултатът е положителен (т.е. охладителната течност сълзи или изтича от някои от тръбите, по които се движи), то тогава трябва да се разглоби не само хидравличният преобразувател, но и цялата скоростна кутия.

Това съвсем не са занимания за кръжока „Направи си сам”. Проблеми, свързани с работата на хидротрансформатора или на самата трансмисия, изискват вниманието на специалист.

При съмнения за нередност трябва да се обърнем към професионалисти, тъй като няма как сами да решим ситуацията, дори и да имаме представа какъв би могъл да е проблемът.

хидротрансформатор

Източник на изображение: Google

Понякога ремонтът на хидротрансформатора е възможен с почистване, смяна на някои части и заваряване. Има обаче ситуации, налагащи закупуването на нов хидравличен трансформатор.

Това е неприятен момент, но все пак разходът е поносим, ако проблемите се хванат навреме. Така предпазваме и автоматичната скоростна кутия от потенциални неизправности, които могат да струват доста по-скъпо.

 

Заключение

Ако управлявате кола с автоматични скорости и досега не сте знаели какво е хидротрансформатор, то вероятно вече сте наясно колко е важна ролята му за правилната работа на целия автомобил.

Флуидният съединител, предаващ въртящия момент от двигателя към трансмисията, изпълнява и други функции, поради което е много важно да бъде винаги в изрядно състояние.

Щом имаме дори най-малкото съмнение за неизправност, препоръчително е да се обърнем към специалист, който да провери какъв е проблемът и какви мерки изисква да бъдат предприети.

Усетим ли признаци на повреда при работата на хидротрансформатора, то трябва да се замислим да ги решим възможно най-бързо.

  • Бърза доставка
  • Огромен асортимент
  • Пестите пари
  • Плащане с карта
  • Професионална консултация