Релета за MERCEDES-BENZ

    Авточасти / Релета / Релета MERCEDES-BENZ

допълнителен артикул/допълнителна информация 2 със съпротивление

допустимо натоварване при 12V 50A

допълващ артикул /допълваща информация без държач

цвят черен

Индуктивен товар 46 A

Капацитивен товар 44 A

Съпротивителен товар 50 A

брой на полюсите 4

схема на свързване S2

включваща функция прекъсвач за високо натоварване

вид на защита (IPкод) 54

паспортно напрежение 12 V

IDизпълнение на щекера B3

температурен диапазон 80

съответства на цвета на оригиналната част жълт

за OEномер 90226846

допълнителен артикул/допълнителна информация 2 със съпротивление

допустимо натоварване при 12V 50A

допълващ артикул /допълваща информация без държач

цвят черен

Индуктивен товар 46 A

Капацитивен товар 44 A

Съпротивителен товар 50 A

брой на полюсите 4

схема на свързване S2

включваща функция прекъсвач за високо натоварване

вид на защита (IPкод) 54

паспортно напрежение 12 V

IDизпълнение на щекера B3

температурен диапазон 80

паспортно напрежение 12 V

допълнителен артикул/допълнителна информация 2 със съпротивление

допустимо натоварване при 12V 50A

допълващ артикул /допълваща информация без държач

цвят черен

Индуктивен товар 46 A

Капацитивен товар 44 A

Съпротивителен товар 50 A

брой на полюсите 4

схема на свързване S2

включваща функция прекъсвач за високо натоварване

вид на защита (IPкод) 54

IDизпълнение на щекера B3

температурен диапазон 80

Препоръчителна цена 7.80 лв.

Наща цена 7.64 лв.

Детайли

съответства на цвета на оригиналната част кафяв

за OEномер 90491314

допълнителен артикул/допълнителна информация 2 със съпротивление

допустимо натоварване при 12V 20/30A

допълващ артикул /допълваща информация без държач

цвят черен

Индуктивен товар 5 A

Капацитивен товар 20 A

Капацитивен товар 30 A

Съпротивителен товар 20 A

Съпротивителен товар 30 A

брой на полюсите 5

схема на свързване W2

включваща функция нормално затворен ключ

включваща функция нормално отворен ключ

включваща функция превключвател

вид на защита (IPкод) 54

паспортно напрежение 12 V

IDизпълнение на щекера B1

температурен диапазон 80

допълнителен артикул/допълнителна информация 2 със съпротивление

допустимо натоварване при 12V 20/30A

допълващ артикул /допълваща информация без държач

цвят черен

Индуктивен товар 5 A

Капацитивен товар 20 A

Капацитивен товар 30 A

Съпротивителен товар 20 A

Съпротивителен товар 30 A

брой на полюсите 5

схема на свързване W2

включваща функция нормално затворен ключ

включваща функция нормално отворен ключ

включваща функция превключвател

вид на защита (IPкод) 54

паспортно напрежение 12 V

IDизпълнение на щекера B1

температурен диапазон 80

съответства на цвета на оригиналната част кафяв

за OEномер 90491314

допълнителен артикул/допълнителна информация 2 със съпротивление

допустимо натоварване при 12V 20/30A

допълващ артикул /допълваща информация без държач

цвят черен

Индуктивен товар 5 A

Капацитивен товар 20 A

Капацитивен товар 30 A

Съпротивителен товар 20 A

Съпротивителен товар 30 A

брой на полюсите 5

схема на свързване W2

включваща функция нормално затворен ключ

включваща функция нормално отворен ключ

включваща функция превключвател

вид на защита (IPкод) 54

паспортно напрежение 12 V

IDизпълнение на щекера B1

температурен диапазон 80

съответства на цвета на оригиналната част кафяв

за OEномер 90491314

допълнителен артикул/допълнителна информация 2 със съпротивление

допустимо натоварване при 12V 20/30A

допълващ артикул /допълваща информация без държач

цвят черен

Индуктивен товар 5 A

Капацитивен товар 20 A

Капацитивен товар 30 A

Съпротивителен товар 20 A

Съпротивителен товар 30 A

брой на полюсите 5

схема на свързване W2

включваща функция нормално затворен ключ

включваща функция нормално отворен ключ

включваща функция превключвател

вид на защита (IPкод) 54

паспортно напрежение 12 V

IDизпълнение на щекера B1

температурен диапазон 80

съответства на цвета на оригиналната част кафяв

за OEномер 90491314

допълнителен артикул/допълнителна информация 2 със съпротивление

допустимо натоварване при 12V 20/30A

допълващ артикул /допълваща информация без държач

цвят черен

Индуктивен товар 5 A

Капацитивен товар 20 A

Капацитивен товар 30 A

Съпротивителен товар 20 A

Съпротивителен товар 30 A

брой на полюсите 5

схема на свързване W2

включваща функция нормално затворен ключ

включваща функция нормално отворен ключ

включваща функция превключвател

вид на защита (IPкод) 54

паспортно напрежение 12 V

IDизпълнение на щекера B1

температурен диапазон 80

съответства на цвета на оригиналната част кафяв

за OEномер 90491314

допълнителен артикул/допълнителна информация 2 със съпротивление

допустимо натоварване при 12V 20/30A

допълващ артикул /допълваща информация без държач

цвят черен

Индуктивен товар 5 A

Капацитивен товар 20 A

Капацитивен товар 30 A

Съпротивителен товар 20 A

Съпротивителен товар 30 A

брой на полюсите 5

схема на свързване W2

включваща функция нормално затворен ключ

включваща функция нормално отворен ключ

включваща функция превключвател

вид на защита (IPкод) 54

паспортно напрежение 12 V

IDизпълнение на щекера B1

температурен диапазон 80

паспортно напрежение 12 V

допълнителен артикул/допълнителна информация 2 със съпротивление

допустимо натоварване при 12V 20/30A

допълващ артикул /допълваща информация без държач

цвят черен

Индуктивен товар 5 A

Капацитивен товар 20 A

Капацитивен товар 30 A

Съпротивителен товар 20 A

Съпротивителен товар 30 A

брой на полюсите 5

схема на свързване W2

включваща функция нормално затворен ключ

включваща функция нормално отворен ключ

включваща функция превключвател

вид на защита (IPкод) 54

IDизпълнение на щекера B1

температурен диапазон 80

Препоръчителна цена 8.10 лв.

Наща цена 7.94 лв.

Детайли

допълнителен артикул/допълнителна информация 2 със съпротивление

допустимо натоварване при 12V 40A

допълващ артикул /допълваща информация без държач

цвят черен

Индуктивен товар 35 A

Капацитивен товар 30 A

Съпротивителен товар 40 A

брой на полюсите 4

схема на свързване S2

включваща функция нормално отворен ключ

вид на защита (IPкод) 54

паспортно напрежение 12 V

IDизпълнение на щекера B

температурен диапазон 80

цвят черен

за OEномер 13171831

допълнителен артикул/допълнителна информация 2 със съпротивление

допустимо натоварване при 12V 40A

допълващ артикул /допълваща информация без държач

Индуктивен товар 35 A

Капацитивен товар 30 A

Съпротивителен товар 40 A

брой на полюсите 4

схема на свързване S2

включваща функция нормално отворен ключ

вид на защита (IPкод) 54

паспортно напрежение 12 V

IDизпълнение на щекера B

температурен диапазон 80

цвят черен

за OEномер 13171831

допълнителен артикул/допълнителна информация 2 със съпротивление

допустимо натоварване при 12V 40A

допълващ артикул /допълваща информация без държач

Индуктивен товар 35 A

Капацитивен товар 30 A

Съпротивителен товар 40 A

брой на полюсите 4

схема на свързване S2

включваща функция нормално отворен ключ

вид на защита (IPкод) 54

паспортно напрежение 12 V

IDизпълнение на щекера B

температурен диапазон 80

паспортно напрежение 12 V

допълнителен артикул/допълнителна информация 2 със съпротивление

допустимо натоварване при 12V 40A

допълващ артикул /допълваща информация без държач

цвят черен

Индуктивен товар 35 A

Капацитивен товар 30 A

Съпротивителен товар 40 A

брой на полюсите 4

схема на свързване S2

включваща функция нормално отворен ключ

вид на защита (IPкод) 54

IDизпълнение на щекера B

температурен диапазон 80

Препоръчителна цена 8.70 лв.

Наща цена 8.53 лв.

Детайли

допълнителен артикул/допълнителна информация 2 със съпротивление

допустимо натоварване при 12V 20A

допълващ артикул /допълваща информация без държач

цвят черен

Индуктивен товар 15 A

Капацитивен товар 16 A

Съпротивителен товар 20 A

брой на полюсите 4

схема на свързване S2

включваща функция нормално отворен ключ

вид на защита (IPкод) 54

паспортно напрежение 12 V

IDизпълнение на щекера C

температурен диапазон 80

за OEномер A 002 542 11 19

допълнителен артикул/допълнителна информация 2 със съпротивление

допустимо натоварване при 12V 20A

допълващ артикул /допълваща информация без държач

цвят черен

Индуктивен товар 15 A

Капацитивен товар 16 A

брой на полюсите 4

схема на свързване S2

включваща функция нормално отворен ключ

вид на защита (IPкод) 54

паспортно напрежение 12 V

IDизпълнение на щекера C

температурен диапазон 80

паспортно напрежение 12 V

допълнителен артикул/допълнителна информация 2 със съпротивление

допустимо натоварване при 12V 20A

допълващ артикул /допълваща информация без държач

цвят черен

Индуктивен товар 15 A

Капацитивен товар 16 A

Съпротивителен товар 20 A

брой на полюсите 4

схема на свързване S2

включваща функция нормално отворен ключ

вид на защита (IPкод) 54

IDизпълнение на щекера C

температурен диапазон 80

Препоръчителна цена 8.87 лв.

Наща цена 8.53 лв.

Детайли
реле, горивна помпа VEMO
-4%
VEMO 10.40 лв. 10.00 лв.

Кат. No: V30-71-0032

10.00 лв. поръчай

Препоръчителна цена 10.40 лв.

Наща цена 10.00 лв.

Детайли
мулти функционално реле MEYLE
-7%
MEYLE 11.00 лв. 10.23 лв.

Кат. No: 100 830 0016

10.23 лв. поръчай

работно напрежение 12 V

номинален ток 30 A

номинален ток 10 A

Функция на реле стъклоподемник

Функция на реле климатична уредба

Функция на реле дневни светлини

Функция на реле автономно отопление

Функция на реле мигач

Функция на реле стоп светлини, ремърке

Функция на реле централно заключване

Функция на реле подгряване на седалките

Функция на реле фанфари

Функция на реле капачка на резервоара

Функция на реле вентилация на тавана

Функция на реле работа на водната помпа след загасяне

Функция на реле помпичка, стъклоизмиване

Функция на реле подгреваемо външно огледало

Функция на реле регулиране на външните огледала

Функция на реле визьор

Функция на реле водна помпа за миещо устр., почистване на фаровете

Функция на реле Вентилатор, радиатор

Функция на реле допълнителна водна помпа

Функция на реле Клема 50

Функция на реле Клема 61

Функция на реле допълнителен ел. нагревател

Функция на реле работни контакти

включваща функция превключвател

от температура -40 °C

температурен диапазон до 120 °C

съпротивление 560 Ом

дължина 23 мм

ширина 15 мм

височина 26 мм

присъединителна техника 3x 4,8 mm

присъединителна техника 2x 6,3 mm

брой на полюсите 5

Препоръчителна цена 11.00 лв.

Наща цена 10.23 лв.

Детайли
реле, горивна помпа MEYLE
-9%
MEYLE 13.30 лв. 12.10 лв.

Кат. No: 014 830 0006

12.10 лв. поръчай

работно напрежение 12 V

номинална мощност 360 W

номинален ток 30 A

включваща функция нормално отворен ключ

от температура -40 °C

температурен диапазон до 125 °C

дължина 23 мм

ширина 15 мм

височина 25 мм

цвят черен

брой на полюсите 4

Препоръчителна цена 13.30 лв.

Наща цена 12.10 лв.

Детайли
мулти функционално реле MEYLE
-10%
MEYLE 14.50 лв. 13.05 лв.

Кат. No: 114 830 0001

13.05 лв. поръчай

работно напрежение 12 V

номинален ток 40 A

номинален ток 20 A

Функция на реле Клема 15

Функция на реле клаксон

Функция на реле фанфари

Функция на реле стартер

Функция на реле Управление на мотра ECU

Функция на реле подгряване на челно стъкло

Функция на реле подгряване задно стъкло

Функция на реле запалка за цигари

Функция на реле дистанционно заключване, багажник

Функция на реле вентилатор вътрешно пространство

Функция на реле допълнителна водна помпа

Функция на реле допълнителен ел. нагревател

Функция на реле Клема 50

Функция на реле Клема 75

Функция на реле помпичка, стъклоизмиване

Функция на реле водна помпа за миещо устр., почистване на фаровете

Функция на реле защита от над напрежение

Функция на реле работни контакти

Функция на реле габаритни светлини

Функция на реле дневни светлини

Функция на реле габаритни светлини

включваща функция превключвател

от температура -40 °C

температурен диапазон до 85 °C

съпротивление 680 Ом

дължина 23 мм

ширина 15 мм

височина 26 мм

присъединителна техника 3x 4,8 mm

присъединителна техника 2x 6,3 mm

брой на полюсите 5

Препоръчителна цена 14.50 лв.

Наща цена 13.05 лв.

Детайли
мулти функционално реле TRUCKTEC AUTOMOTIVE
-5%
TRUCKTEC AUTOMOTIVE 19.01 лв. 18.10 лв.

Кат. No: 02.42.272

18.10 лв. поръчай

за OEномер 004 545 2905

електронапрежение 12 V

Функция на реле работни контакти

Препоръчителна цена 19.01 лв.

Наща цена 18.10 лв.

Детайли
мулти функционално реле VEMO
-6%
VEMO 22.79 лв. 21.50 лв.

Кат. No: V30-71-0033

21.50 лв. поръчай

Функция на реле работни контакти

Препоръчителна цена 22.79 лв.

Наща цена 21.50 лв.

Детайли

съответства на цвета на оригиналната част сив

за OEномер 13100504

допълнителен артикул/допълнителна информация 2 със съпротивление

допустимо натоварване при 12V 10/20A

допълващ артикул /допълваща информация без държач

цвят черен

Индуктивен товар 10 A

Индуктивен товар 11 A

Капацитивен товар 10 A

Капацитивен товар 20 A

Съпротивителен товар 10 A

Съпротивителен товар 20 A

брой на полюсите 5

схема на свързване W2

включваща функция нормално затворен ключ

включваща функция нормално отворен ключ

включваща функция превключвател

вид на защита (IPкод) 54

паспортно напрежение 12 V

IDизпълнение на щекера C1

температурен диапазон 80

допълнителен артикул/допълнителна информация 2 със съпротивление

допустимо натоварване при 12V 10/20A

допълващ артикул /допълваща информация без държач

цвят черен

Индуктивен товар 10 A

Индуктивен товар 11 A

Капацитивен товар 10 A

Капацитивен товар 20 A

Съпротивителен товар 10 A

Съпротивителен товар 20 A

брой на полюсите 5

схема на свързване W2

включваща функция нормално затворен ключ

включваща функция нормално отворен ключ

включваща функция превключвател

вид на защита (IPкод) 54

паспортно напрежение 12 V

IDизпълнение на щекера C1

температурен диапазон 80

съответства на цвета на оригиналната част сив

за OEномер 13100504

допълнителен артикул/допълнителна информация 2 със съпротивление

допустимо натоварване при 12V 10/20A

допълващ артикул /допълваща информация без държач

цвят черен

Индуктивен товар 10 A

Индуктивен товар 11 A

Капацитивен товар 10 A

Капацитивен товар 20 A

Съпротивителен товар 10 A

Съпротивителен товар 20 A

брой на полюсите 5

схема на свързване W2

включваща функция нормално затворен ключ

включваща функция нормално отворен ключ

включваща функция превключвател

вид на защита (IPкод) 54

паспортно напрежение 12 V

IDизпълнение на щекера C1

температурен диапазон 80

съответства на цвета на оригиналната част сив

за OEномер 13100504

допълнителен артикул/допълнителна информация 2 със съпротивление

допустимо натоварване при 12V 10/20A

допълващ артикул /допълваща информация без държач

цвят черен

Индуктивен товар 10 A

Индуктивен товар 11 A

Капацитивен товар 10 A

Капацитивен товар 20 A

Съпротивителен товар 10 A

Съпротивителен товар 20 A

брой на полюсите 5

схема на свързване W2

включваща функция нормално затворен ключ

включваща функция нормално отворен ключ

включваща функция превключвател

вид на защита (IPкод) 54

паспортно напрежение 12 V

IDизпълнение на щекера C1

температурен диапазон 80

съответства на цвета на оригиналната част сив

за OEномер 13100504

допълнителен артикул/допълнителна информация 2 със съпротивление

допустимо натоварване при 12V 10/20A

допълващ артикул /допълваща информация без държач

цвят черен

Индуктивен товар 10 A

Индуктивен товар 11 A

Капацитивен товар 10 A

Капацитивен товар 20 A

Съпротивителен товар 10 A

Съпротивителен товар 20 A

брой на полюсите 5

схема на свързване W2

включваща функция нормално затворен ключ

включваща функция нормално отворен ключ

включваща функция превключвател

вид на защита (IPкод) 54

паспортно напрежение 12 V

IDизпълнение на щекера C1

температурен диапазон 80

допълнителен артикул/допълнителна информация 2 със съпротивление

допустимо натоварване при 12V 10/20A

допълващ артикул /допълваща информация без държач

Индуктивен товар 10 A

Индуктивен товар 11 A

Капацитивен товар 10 A

Капацитивен товар 20 A

Съпротивителен товар 10 A

Съпротивителен товар 20 A

брой на полюсите 5

схема на свързване W2

включваща функция нормално затворен ключ

включваща функция нормално отворен ключ

включваща функция превключвател

вид на защита (IPкод) 54

паспортно напрежение 12 V

IDизпълнение на щекера C1

температурен диапазон 80

допълнителен артикул/допълнителна информация 2 със съпротивление

допустимо натоварване при 12V 10/20A

допълващ артикул /допълваща информация без държач

цвят черен

Индуктивен товар 10 A

Индуктивен товар 11 A

Капацитивен товар 10 A

Капацитивен товар 20 A

Съпротивителен товар 10 A

Съпротивителен товар 20 A

брой на полюсите 5

схема на свързване W2

включваща функция нормално затворен ключ

включваща функция нормално отворен ключ

включваща функция превключвател

вид на защита (IPкод) 54

паспортно напрежение 12 V

IDизпълнение на щекера C1

температурен диапазон 80

Препоръчителна цена 26.61 лв.

Наща цена 25.10 лв.

Детайли
мулти функционално реле MEYLE
-3%
MEYLE 37.24 лв. 36.12 лв.

Кат. No: 014 054 0027

36.12 лв. поръчай

работно напрежение 12 V

номинален ток 20 A

номинален ток 30 A

Функция на реле вентилатор, парно-/климатик

Функция на реле имобилайзер

Функция на реле климатична уредба

Функция на реле горивна помпа

Функция на реле работни контакти

Функция на реле стъклоподемник

Функция на реле настройка на седалките

Функция на реле алармена система

Функция на реле хидравличен агрегат

Функция на реле задвижване на всички колела

включваща функция превключвател

дължина 27 мм

ширина 25 мм

височина 29 мм

брой на полюсите 5

Препоръчителна цена 37.24 лв.

Наща цена 36.12 лв.

Детайли
реле, подгревна система TRUCKTEC AUTOMOTIVE
-8%
TRUCKTEC AUTOMOTIVE 114.45 лв. 105.00 лв.

Кат. No: 02.42.282

105.00 лв. поръчай

за OEномер 646 153 6579

Препоръчителна цена 114.45 лв.

Наща цена 105.00 лв.

Детайли
реле, подгревна система SWAG
-11%
SWAG 175.84 лв. 157.00 лв.

Кат. No: 10 93 0905

157.00 лв. поръчай

дължина 110 мм

ширина 75 мм

дебелина 51 мм

брой контакти 4

тегло 0,119 kg

необходими бройки 1

Препоръчителна цена 175.84 лв.

Наща цена 157.00 лв.

Детайли
реле, подгревна система FEBI BILSTEIN
-26%
FEBI BILSTEIN 233.09 лв. 172.49 лв.

Кат. No: 30905

172.49 лв. поръчай

дължина 110 мм

ширина 75 мм

дебелина 51 мм

брой контакти 4

тегло 0,119 kg

необходими бройки 1

Препоръчителна цена 233.09 лв.

Наща цена 172.49 лв.

Детайли
реле, подгревна система SWAG
-12%
SWAG 204.06 лв. 179.00 лв.

Кат. No: 10 93 7105

179.00 лв. поръчай

брой контакти 6

тегло 0,123 kg

необходими бройки 1

Препоръчителна цена 204.06 лв.

Наща цена 179.00 лв.

Детайли
реле, подгревна система FEBI BILSTEIN
-21%
FEBI BILSTEIN 265.00 лв. 209.35 лв.

Кат. No: 37105

209.35 лв. поръчай

брой контакти 6

тегло 0,123 kg

необходими бройки 1

Препоръчителна цена 265.00 лв.

Наща цена 209.35 лв.

Детайли
реле, подгревна система FEBI BILSTEIN
-26%
FEBI BILSTEIN 286.99 лв. 212.37 лв.

Кат. No: 38310

212.37 лв. поръчай

брой контакти 7

брой контакти 1

тегло 0,105 kg

необходими бройки 1

Препоръчителна цена 286.99 лв.

Наща цена 212.37 лв.

Детайли

Релета за MERCEDES-BENZ

Ако търсите Релета за MERCEDES-BENZ може да разгледате нашите предложения

Най-търсени резервни части за MERCEDES-BENZ

Диса клапа, Релета, Ламбда сонда, ЕГР клапан, Дроселовата клапа, Датчик налягане масло, Дебитомер, Импулсен датчик, Датчик обороти, Потенциометър на педала за газта, Моторче за празен ход, Датчик колянов вал, Други датчици, Датчик разпределителен вал

Ако търсите оригинални Релета за MERCEDES-BENZ, ще ги откриете на страниците на онлайн магазин Nas Auto

Можем да организираме експресна доставка за: София, Пловдив, Варна, Бургас, Варна, Плевен, Русе, Хасково, Стара Загора, Велико Търново и други градове на България.

Релета за MERCEDES-BENZ предлагаме на различни производители като: