Акумулатор

  Авточасти / Акумулатор

  електронапрежение 6 V

  капацитет на акумулатор 4 Ah

  височина 95 мм

  ширина 70 мм

  дължина 70 мм

  тока при студен тест EN 35 A

  местоположение на полюсите 1

  вид на полюса M00

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  електронапрежение 6 V

  капацитет на акумулатор 4 Ah

  височина 95 мм

  ширина 70 мм

  дължина 70 мм

  тока при студен тест EN 35 A

  местоположение на полюсите 1

  вид на полюса M00

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  Препоръчителна цена 24.80 лв.

  Наща цена 23.40 лв.

  Детайли

  електронапрежение 6 V

  капацитет на акумулатор 6 Ah

  височина 110 мм

  ширина 56 мм

  дължина 98 мм

  тока при студен тест EN 40 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  електронапрежение 6 V

  капацитет на акумулатор 6 Ah

  височина 110 мм

  ширина 56 мм

  дължина 98 мм

  тока при студен тест EN 40 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  Препоръчителна цена 35.14 лв.

  Наща цена 31.63 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 4 Ah

  височина 92 мм

  ширина 70 мм

  дължина 120 мм

  тока при студен тест EN 50 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  ненапълнен

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 4 Ah

  височина 92 мм

  ширина 70 мм

  дължина 120 мм

  тока при студен тест EN 50 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  ненапълнен

  Препоръчителна цена 39.00 лв.

  Наща цена 35.10 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 3 Ah

  височина 110 мм

  ширина 56,1 мм

  дължина 98 мм

  тока при студен тест EN 25 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  ненапълнен

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 3 Ah

  височина 110 мм

  ширина 56,1 мм

  дължина 98 мм

  тока при студен тест EN 25 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  ненапълнен

  Препоръчителна цена 37.52 лв.

  Наща цена 35.40 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 5 Ah

  височина 130 мм

  ширина 60 мм

  дължина 120 мм

  тока при студен тест EN 65 A

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  местоположение на полюсите 0

  ненапълнен

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 5 Ah

  височина 130 мм

  ширина 60 мм

  дължина 120 мм

  тока при студен тест EN 65 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  ненапълнен

  Препоръчителна цена 50.32 лв.

  Наща цена 45.29 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 2,3 Ah

  височина 85 мм

  ширина 48 мм

  дължина 113 мм

  тока при студен тест EN 35 A

  местоположение на полюсите 3

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор AGM-акумулатор

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 2,3 Ah

  височина 85 мм

  ширина 48 мм

  дължина 113 мм

  тока при студен тест EN 35 A

  местоположение на полюсите 3

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор AGM-акумулатор

  Препоръчителна цена 51.48 лв.

  Наща цена 46.33 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 3 Ah

  височина 85 мм

  ширина 70 мм

  дължина 113 мм

  тока при студен тест EN 50 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор AGM-акумулатор

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 3 Ah

  височина 85 мм

  ширина 70 мм

  дължина 113 мм

  тока при студен тест EN 50 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор AGM-акумулатор

  Препоръчителна цена 53.23 лв.

  Наща цена 47.91 лв.

  Детайли

  електронапрежение 6 V

  капацитет на акумулатор 11 Ah

  височина 131 мм

  ширина 59 мм

  дължина 121 мм

  тока при студен тест EN 95 A

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса M06

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  електронапрежение 6 V

  капацитет на акумулатор 11 Ah

  височина 131 мм

  ширина 59 мм

  дължина 121 мм

  тока при студен тест EN 95 A

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса M06

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  Препоръчителна цена 54.77 лв.

  Наща цена 49.29 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 5 Ah

  височина 130 мм

  ширина 60 мм

  дължина 120 мм

  тока при студен тест EN 40 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  ненапълнен

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 5 Ah

  височина 130 мм

  ширина 60 мм

  дължина 120 мм

  тока при студен тест EN 40 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  ненапълнен

  Препоръчителна цена 56.40 лв.

  Наща цена 50.76 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 2,3 Ah

  височина 85 мм

  ширина 38 мм

  дължина 113 мм

  тока при студен тест EN 35 A

  местоположение на полюсите 3

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор AGM-акумулатор

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 2,3 Ah

  височина 85 мм

  ширина 38 мм

  дължина 113 мм

  тока при студен тест EN 35 A

  местоположение на полюсите 3

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор AGM-акумулатор

  Препоръчителна цена 58.00 лв.

  Наща цена 52.20 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 3 Ah

  височина 85 мм

  ширина 70 мм

  дължина 113 мм

  тока при студен тест EN 50 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор AGM-акумулатор

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 3 Ah

  височина 85 мм

  ширина 70 мм

  дължина 113 мм

  тока при студен тест EN 50 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор AGM-акумулатор

  Препоръчителна цена 56.07 лв.

  Наща цена 52.40 лв.

  Детайли

  електронапрежение 6 V

  капацитет на акумулатор 12 Ah

  височина 115 мм

  ширина 56 мм

  дължина 155 мм

  тока при студен тест EN 100 A

  местоположение на полюсите B0

  вид на полюса M06

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  електронапрежение 6 V

  капацитет на акумулатор 12 Ah

  височина 115 мм

  ширина 56 мм

  дължина 155 мм

  тока при студен тест EN 100 A

  местоположение на полюсите B0

  вид на полюса M06

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  Препоръчителна цена 57.14 лв.

  Наща цена 53.40 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 4 Ah

  височина 105 мм

  ширина 70 мм

  дължина 113 мм

  тока при студен тест EN 70 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор AGM-акумулатор

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 4 Ah

  височина 105 мм

  ширина 70 мм

  дължина 113 мм

  тока при студен тест EN 70 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор AGM-акумулатор

  Препоръчителна цена 62.32 лв.

  Наща цена 56.09 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 8 Ah

  височина 133 мм

  ширина 75 мм

  дължина 135 мм

  тока при студен тест EN 85 A

  местоположение на полюсите 0

  ненапълнен

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 8 Ah

  височина 133 мм

  ширина 75 мм

  дължина 135 мм

  тока при студен тест EN 85 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  ненапълнен

  Препоръчителна цена 70.69 лв.

  Наща цена 60.09 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 7 Ah

  височина 133 мм

  ширина 75 мм

  тока при студен тест EN 75 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  ненапълнен

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 7 Ah

  височина 133 мм

  ширина 75 мм

  дължина 135 мм

  тока при студен тест EN 75 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  ненапълнен

  Препоръчителна цена 72.50 лв.

  Наща цена 61.63 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 9 Ah

  височина 139 мм

  ширина 75 мм

  дължина 135 мм

  тока при студен тест EN 85 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  ненапълнен

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 9 Ah

  височина 139 мм

  ширина 75 мм

  дължина 135 мм

  тока при студен тест EN 85 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  ненапълнен

  Препоръчителна цена 72.58 лв.

  Наща цена 61.69 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 9 Ah

  височина 139 мм

  ширина 75 мм

  дължина 135 мм

  тока при студен тест EN 85 A

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  ненапълнен

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 9 Ah

  височина 139 мм

  ширина 75 мм

  дължина 135 мм

  тока при студен тест EN 85 A

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  ненапълнен

  Препоръчителна цена 73.16 лв.

  Наща цена 62.19 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 9 Ah

  височина 139 мм

  ширина 75 мм

  дължина 135 мм

  тока при студен тест EN 100 A

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  ненапълнен

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 9 Ah

  височина 139 мм

  ширина 75 мм

  дължина 135 мм

  тока при студен тест EN 100 A

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  ненапълнен

  Препоръчителна цена 73.55 лв.

  Наща цена 62.52 лв.

  Детайли
  централен ключ, акумулатор BOSCH
  -18%
  BOSCH 77.00 лв. 63.14 лв.

  Кат. No: 0 341 001 001

  63.14 лв. поръчай

  Препоръчителна цена 77.00 лв.

  Наща цена 63.14 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 6 Ah

  височина 93 мм

  ширина 87 мм

  дължина 150 мм

  тока при студен тест EN 90 A

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор AGM-акумулатор

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 6 Ah

  височина 93 мм

  ширина 87 мм

  дължина 150 мм

  тока при студен тест EN 90 A

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор AGM-акумулатор

  Препоръчителна цена 74.71 лв.

  Наща цена 63.50 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 4 Ah

  височина 105 мм

  ширина 70 мм

  дължина 113 мм

  тока при студен тест EN 70 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор AGM-акумулатор

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 4 Ah

  височина 105 мм

  ширина 70 мм

  дължина 113 мм

  тока при студен тест EN 70 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор AGM-акумулатор

  Препоръчителна цена 70.85 лв.

  Наща цена 65.60 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 6 Ah

  височина 130 мм

  ширина 70 мм

  дължина 113 мм

  тока при студен тест EN 100 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор AGM-акумулатор

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 6 Ah

  височина 130 мм

  ширина 70 мм

  дължина 113 мм

  тока при студен тест EN 100 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор AGM-акумулатор

  Препоръчителна цена 77.81 лв.

  Наща цена 66.14 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 9 Ah

  височина 139,1 мм

  ширина 75 мм

  дължина 135 мм

  тока при студен тест EN 100 A

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  ненапълнен

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 9 Ah

  височина 139,1 мм

  ширина 75 мм

  дължина 135 мм

  тока при студен тест EN 100 A

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  ненапълнен

  Препоръчителна цена 72.90 лв.

  Наща цена 67.50 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 35 Ah

  тока при студен тест EN 240 A

  дължина 187 мм

  ширина 127 мм

  височина 220 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса JIS

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 35 Ah

  тока при студен тест EN 240 A

  дължина 187 мм

  ширина 127 мм

  височина 220 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса JIS

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  Препоръчителна цена 77.98 лв.

  Наща цена 72.20 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 8 Ah

  височина 105 мм

  ширина 87 мм

  дължина 150 мм

  тока при студен тест EN 120 A

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор AGM-акумулатор

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 8 Ah

  височина 105 мм

  ширина 87 мм

  дължина 150 мм

  тока при студен тест EN 120 A

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор AGM-акумулатор

  Препоръчителна цена 86.14 лв.

  Наща цена 73.22 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 12 Ah

  височина 160 мм

  ширина 80 мм

  дължина 134 мм

  тока при студен тест EN 115 A

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  ненапълнен

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 12 Ah

  височина 160 мм

  ширина 80 мм

  дължина 134 мм

  тока при студен тест EN 115 A

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  ненапълнен

  Препоръчителна цена 87.00 лв.

  Наща цена 73.95 лв.

  Детайли

  капацитет на акумулатор 12 Ah

  електронапрежение 12 V

  височина 160 мм

  ширина 80 мм

  дължина 133,9 мм

  тока при студен тест EN 165 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  ненапълнен

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 12 Ah

  височина 160 мм

  ширина 80 мм

  дължина 133,9 мм

  тока при студен тест EN 165 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  ненапълнен

  Препоръчителна цена 90.58 лв.

  Наща цена 76.99 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 9 Ah

  височина 105 мм

  ширина 90 мм

  дължина 150 мм

  тока при студен тест EN 120 A

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 9 Ah

  височина 105 мм

  ширина 90 мм

  дължина 150 мм

  тока при студен тест EN 120 A

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  Препоръчителна цена 84.37 лв.

  Наща цена 77.40 лв.

  Детайли
  стартов акумулатор KAGER
  -8%
  KAGER 86.76 лв. 79.60 лв.

  Кат. No: 70-0101

  79.60 лв. поръчай

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B00

  електронапрежение 12 V

  тока при студен тест EN 300 A

  капацитет на акумулатор 35 Ah

  местоположение на полюсите 1

  дължина 187 мм

  ширина 127 мм

  височина 227 мм

  вид на полюса 3

  Препоръчителна цена 86.76 лв.

  Наща цена 79.60 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 44 Ah

  тока при студен тест EN 420 A

  дължина 207 мм

  ширина 175 мм

  височина 175 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 44 Ah

  тока при студен тест EN 420 A

  дължина 207 мм

  ширина 175 мм

  височина 175 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  Препоръчителна цена 88.18 лв.

  Наща цена 80.90 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 12 Ah

  височина 160 мм

  ширина 80 мм

  дължина 134,1 мм

  тока при студен тест EN 165 A

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  ненапълнен

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 12 Ah

  височина 160 мм

  ширина 80 мм

  дължина 134,1 мм

  тока при студен тест EN 165 A

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  ненапълнен

  Препоръчителна цена 95.23 лв.

  Наща цена 80.95 лв.

  Детайли
  стартов акумулатор KAGER
  -8%
  KAGER 88.62 лв. 81.30 лв.

  Кат. No: 70-0102

  81.30 лв. поръчай

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  електронапрежение 12 V

  тока при студен тест EN 340 A

  капацитет на акумулатор 40 Ah

  местоположение на полюсите 0

  дължина 175 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  вид на полюса 1

  Препоръчителна цена 88.62 лв.

  Наща цена 81.30 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 8 Ah

  височина 105 мм

  ширина 70 мм

  дължина 150 мм

  тока при студен тест EN 110 A

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор AGM-акумулатор

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 8 Ah

  височина 105 мм

  ширина 70 мм

  дължина 150 мм

  тока при студен тест EN 110 A

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор AGM-акумулатор

  Препоръчителна цена 95.81 лв.

  Наща цена 81.44 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 11 Ah

  височина 145 мм

  ширина 90 мм

  дължина 134,8 мм

  тока при студен тест EN 130 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  ненапълнен

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 11 Ah

  височина 145 мм

  ширина 90 мм

  дължина 134,8 мм

  тока при студен тест EN 130 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  ненапълнен

  Препоръчителна цена 96.00 лв.

  Наща цена 81.60 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 12 Ah

  височина 160 мм

  ширина 80,1 мм

  дължина 134 мм

  тока при студен тест EN 165 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  ненапълнен

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 12 Ah

  височина 160 мм

  ширина 80,1 мм

  дължина 134 мм

  тока при студен тест EN 165 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  ненапълнен

  Препоръчителна цена 97.00 лв.

  Наща цена 82.45 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 6,5 Ah

  височина 93 мм

  ширина 65 мм

  дължина 150 мм

  тока при студен тест EN 85 A

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор AGM-акумулатор

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 6,5 Ah

  височина 93 мм

  ширина 65 мм

  дължина 150 мм

  тока при студен тест EN 85 A

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор AGM-акумулатор

  Препоръчителна цена 100.00 лв.

  Наща цена 85.00 лв.

  Детайли
  стартов акумулатор KAGER
  -8%
  KAGER 93.09 лв. 85.40 лв.

  Кат. No: 70-0103

  85.40 лв. поръчай

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  електронапрежение 12 V

  тока при студен тест EN 360 A

  капацитет на акумулатор 41 Ah

  местоположение на полюсите 0

  дължина 207 мм

  ширина 175 мм

  височина 175 мм

  вид на полюса 1

  Препоръчителна цена 93.09 лв.

  Наща цена 85.40 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 10 Ah

  височина 130 мм

  ширина 87 мм

  дължина 150 мм

  тока при студен тест EN 150 A

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор AGM-акумулатор

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 10 Ah

  височина 130 мм

  ширина 87 мм

  дължина 150 мм

  тока при студен тест EN 150 A

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор AGM-акумулатор

  Препоръчителна цена 100.66 лв.

  Наща цена 85.56 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 9,5 Ah

  височина 105 мм

  ширина 87 мм

  дължина 150 мм

  тока при студен тест EN 130 A

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор AGM-акумулатор

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 9,5 Ah

  височина 105 мм

  ширина 87 мм

  дължина 150 мм

  тока при студен тест EN 130 A

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор AGM-акумулатор

  Препоръчителна цена 104.14 лв.

  Наща цена 88.52 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 45 Ah

  тока при студен тест EN 330 A

  дължина 237 мм

  ширина 127 мм

  височина 227 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 45 Ah

  тока при студен тест EN 330 A

  дължина 237 мм

  ширина 127 мм

  височина 227 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  Препоръчителна цена 97.23 лв.

  Наща цена 89.20 лв.

  Детайли

  брой контакти 2

  присъединителна резба M10

  ограничение за производител 2 Muttern je Bolzen

  ограничение за производител max 2500 A/10 sek.

  вид на монтаж завинтен

  тип на задействане задвижване чрез въртене

  стъпка на резбата 1,5 мм

  включваща функция нормално отворен ключ

  сила на тока 100 A

  брой контакти 2

  присъединителна резба M10

  вид на монтаж завинтен

  тип на задействане задвижване чрез въртене

  DIN/ISO 40050

  DIN/ISO IP53Hinten

  DIN/ISO IPX4Vorne

  включваща функция нормално отворен ключ

  сила на тока 100 A

  ограничение за производител 2 Muttern je Bolzen

  ограничение за производител max 2500 A/10 sek.

  стъпка на резбата 1,5 мм

  Препоръчителна цена 109.50 лв.

  Наща цена 89.79 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 14 Ah

  височина 165,8 мм

  ширина 89 мм

  дължина 134 мм

  тока при студен тест EN 145 A

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  ненапълнен

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 14 Ah

  височина 165,8 мм

  ширина 89 мм

  дължина 134 мм

  тока при студен тест EN 145 A

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  ненапълнен

  Препоръчителна цена 106.84 лв.

  Наща цена 90.81 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 14 Ah

  височина 166 мм

  ширина 89 мм

  дължина 134,1 мм

  тока при студен тест EN 145 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  ненапълнен

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 14 Ah

  височина 166 мм

  ширина 89 мм

  дължина 134,1 мм

  тока при студен тест EN 145 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  ненапълнен

  Препоръчителна цена 107.03 лв.

  Наща цена 90.98 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 8,6 Ah

  височина 93 мм

  ширина 87 мм

  дължина 150 мм

  тока при студен тест EN 145 A

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор AGM-акумулатор

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 8,6 Ah

  височина 93 мм

  ширина 87 мм

  дължина 150 мм

  тока при студен тест EN 145 A

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор AGM-акумулатор

  Препоръчителна цена 99.52 лв.

  Наща цена 91.30 лв.

  Детайли
  стартов акумулатор KAGER
  -8%
  KAGER 99.95 лв. 91.70 лв.

  Кат. No: 70-0106

  91.70 лв. поръчай

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  електронапрежение 12 V

  тока при студен тест EN 400 A

  капацитет на акумулатор 45 Ah

  местоположение на полюсите 0

  дължина 207 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  вид на полюса 1

  Препоръчителна цена 99.95 лв.

  Наща цена 91.70 лв.

  Детайли
  стартов акумулатор KAGER
  -8%
  KAGER 100.50 лв. 92.20 лв.

  Кат. No: 70-0107

  92.20 лв. поръчай

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  електронапрежение 12 V

  тока при студен тест EN 400 A

  капацитет на акумулатор 45 Ah

  местоположение на полюсите 1

  дължина 207 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  вид на полюса 1

  Препоръчителна цена 100.50 лв.

  Наща цена 92.20 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 50 Ah

  тока при студен тест EN 450 A

  дължина 207 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 50 Ah

  тока при студен тест EN 450 A

  дължина 207 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  Препоръчителна цена 100.50 лв.

  Наща цена 92.20 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 9 Ah

  височина 139 мм

  ширина 75 мм

  дължина 135 мм

  тока при студен тест EN 120 A

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор AGM-акумулатор

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 9 Ah

  височина 139 мм

  ширина 75 мм

  дължина 135 мм

  тока при студен тест EN 120 A

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор AGM-акумулатор

  Препоръчителна цена 100.72 лв.

  Наща цена 92.40 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 14 Ah

  височина 166 мм

  ширина 89 мм

  дължина 134 мм

  тока при студен тест EN 130 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  ненапълнен

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 14 Ah

  височина 166 мм

  ширина 89 мм

  дължина 134 мм

  тока при студен тест EN 130 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  ненапълнен

  Препоръчителна цена 110.50 лв.

  Наща цена 93.93 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 55 Ah

  тока при студен тест EN 460 A

  дължина 242 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 55 Ah

  тока при студен тест EN 460 A

  дължина 242 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  Препоръчителна цена 102.79 лв.

  Наща цена 94.30 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 45 Ah

  тока при студен тест EN 330 A

  дължина 237 мм

  ширина 127 мм

  височина 227 мм

  местоположение на полюсите 1

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 45 Ah

  тока при студен тест EN 330 A

  дължина 237 мм

  ширина 127 мм

  височина 227 мм

  местоположение на полюсите 1

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  Препоръчителна цена 103.44 лв.

  Наща цена 94.90 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 45 Ah

  тока при студен тест EN 330 A

  дължина 237 мм

  ширина 127 мм

  височина 227 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса JIS

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 45 Ah

  тока при студен тест EN 330 A

  дължина 237 мм

  ширина 127 мм

  височина 227 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса JIS

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  Препоръчителна цена 103.44 лв.

  Наща цена 94.90 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 14 Ah

  височина 166,1 мм

  ширина 89 мм

  дължина 134 мм

  тока при студен тест EN 145 A

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  ненапълнен

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 14 Ah

  височина 166,1 мм

  ширина 89 мм

  дължина 134 мм

  тока при студен тест EN 145 A

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  ненапълнен

  Препоръчителна цена 112.00 лв.

  Наща цена 95.20 лв.

  Детайли
  стартов акумулатор KAGER
  -8%
  KAGER 103.88 лв. 95.30 лв.

  Кат. No: 70-0105

  95.30 лв. поръчай

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B00

  електронапрежение 12 V

  тока при студен тест EN 330 A

  капацитет на акумулатор 45 Ah

  местоположение на полюсите 1

  дължина 238 мм

  ширина 129 мм

  височина 227 мм

  вид на полюса 3

  Препоръчителна цена 103.88 лв.

  Наща цена 95.30 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 10 Ah

  височина 130 мм

  ширина 70 мм

  дължина 150 мм

  тока при студен тест EN 160 A

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор AGM-акумулатор

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 10 Ah

  височина 130 мм

  ширина 70 мм

  дължина 150 мм

  тока при студен тест EN 160 A

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор AGM-акумулатор

  Препоръчителна цена 113.03 лв.

  Наща цена 96.08 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 9 Ah

  височина 139 мм

  ширина 75 мм

  дължина 135 мм

  тока при студен тест EN 120 A

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор AGM-акумулатор

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 9 Ah

  височина 139 мм

  ширина 75 мм

  дължина 135 мм

  тока при студен тест EN 120 A

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор AGM-акумулатор

  Препоръчителна цена 106.17 лв.

  Наща цена 97.40 лв.

  Детайли
  централен ключ, акумулатор BOSCH
  -8%
  BOSCH 109.00 лв. 100.00 лв.

  Кат. No: 0 341 002 003

  100.00 лв. поръчай

  допълнителен артикул/допълнителна информация 2 изваждаем ключ

  Препоръчителна цена 109.00 лв.

  Наща цена 100.00 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 10 Ah

  височина 130 мм

  ширина 87 мм

  дължина 150 мм

  тока при студен тест EN 150 A

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор AGM-акумулатор

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 10 Ah

  височина 130 мм

  ширина 87 мм

  дължина 150 мм

  тока при студен тест EN 150 A

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор AGM-акумулатор

  Препоръчителна цена 110.09 лв.

  Наща цена 101.00 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 40 Ah

  тока при студен тест EN 320 A

  дължина 175 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 40 Ah

  тока при студен тест EN 320 A

  дължина 175 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  Препоръчителна цена 119.50 лв.

  Наща цена 101.58 лв.

  Детайли
  стартов акумулатор; стартов акумулатор VARTA
  -27%
  VARTA 142.00 лв. 103.66 лв.

  Кат. No: 5401270333132

  103.66 лв. поръчай

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 40 Ah

  тока при студен тест EN 330 A

  местоположение на полюсите 1

  вид на полюса 3

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B00

  дължина 187 мм

  ширина 127 мм

  височина 227 мм

  да се обърне внимание на сервизната информация

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 40 Ah

  тока при студен тест EN 330 A

  местоположение на полюсите 1

  вид на полюса 3

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B00

  дължина 187 мм

  ширина 127 мм

  височина 227 мм

  да се обърне внимание на сервизната информация

  Препоръчителна цена 142.00 лв.

  Наща цена 103.66 лв.

  Детайли
  стартов акумулатор; стартов акумулатор VARTA
  -28%
  VARTA 145.00 лв. 104.40 лв.

  Кат. No: 5401260333132

  104.40 лв. поръчай

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 40 Ah

  тока при студен тест EN 330 A

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса 3

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B00

  дължина 187 мм

  ширина 127 мм

  височина 227 мм

  да се обърне внимание на сервизната информация

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 40 Ah

  тока при студен тест EN 330 A

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса 3

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B00

  дължина 187 мм

  ширина 127 мм

  височина 227 мм

  да се обърне внимание на сервизната информация

  Препоръчителна цена 145.00 лв.

  Наща цена 104.40 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 35 Ah

  тока при студен тест EN 240 A

  дължина 187 мм

  ширина 127 мм

  височина 220 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса JIS

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B1

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 35 Ah

  тока при студен тест EN 240 A

  дължина 187 мм

  ширина 127 мм

  височина 220 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса JIS

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B1

  Препоръчителна цена 131.00 лв.

  Наща цена 104.80 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 13 Ah

  височина 145 мм

  ширина 90 мм

  дължина 150 мм

  тока при студен тест EN 200 A

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 13 Ah

  височина 145 мм

  ширина 90 мм

  дължина 150 мм

  тока при студен тест EN 200 A

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  Препоръчителна цена 131.00 лв.

  Наща цена 104.80 лв.

  Детайли
  стартов акумулатор KAGER
  -8%
  KAGER 114.45 лв. 105.00 лв.

  Кат. No: 70-0108

  105.00 лв. поръчай

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  електронапрежение 12 V

  тока при студен тест EN 480 A

  капацитет на акумулатор 56 Ah

  местоположение на полюсите 0

  дължина 242 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  вид на полюса 1

  Препоръчителна цена 114.45 лв.

  Наща цена 105.00 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 41 Ah

  тока при студен тест EN 370 A

  дължина 207 мм

  ширина 175 мм

  височина 175 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 41 Ah

  тока при студен тест EN 370 A

  дължина 207 мм

  ширина 175 мм

  височина 175 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  Препоръчителна цена 124.00 лв.

  Наща цена 105.40 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 44 Ah

  тока при студен тест EN 360 A

  дължина 207 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 44 Ah

  тока при студен тест EN 360 A

  дължина 207 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  Препоръчителна цена 124.00 лв.

  Наща цена 105.40 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 14 Ah

  височина 166 мм

  ширина 89 мм

  дължина 134 мм

  тока при студен тест EN 145 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  ненапълнен

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 14 Ah

  височина 166 мм

  ширина 89 мм

  дължина 134 мм

  тока при студен тест EN 145 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  ненапълнен

  Препоръчителна цена 125.00 лв.

  Наща цена 106.25 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 15 Ah

  височина 145 мм

  ширина 90 мм

  дължина 150 мм

  тока при студен тест EN 200 A

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 15 Ah

  височина 145 мм

  ширина 90 мм

  дължина 150 мм

  тока при студен тест EN 200 A

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  Препоръчителна цена 133.00 лв.

  Наща цена 106.40 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 16 Ah

  височина 162 мм

  ширина 70 мм

  дължина 205 мм

  тока при студен тест EN 175 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  ненапълнен

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 16 Ah

  височина 162 мм

  ширина 70 мм

  дължина 205 мм

  тока при студен тест EN 175 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  ненапълнен

  Препоръчителна цена 133.00 лв.

  Наща цена 106.40 лв.

  Детайли
  стартов акумулатор; стартов акумулатор VARTA
  -28%
  VARTA 148.00 лв. 106.56 лв.

  Кат. No: 5444020443132

  106.56 лв. поръчай

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 44 Ah

  тока при студен тест EN 440 A

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  дължина 207 мм

  ширина 175 мм

  височина 175 мм

  да се обърне внимание на сервизната информация

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 44 Ah

  тока при студен тест EN 440 A

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  дължина 207 мм

  ширина 175 мм

  височина 175 мм

  да се обърне внимание на сервизната информация

  Препоръчителна цена 148.00 лв.

  Наща цена 106.56 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 44 Ah

  тока при студен тест EN 400 A

  дължина 175 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 44 Ah

  тока при студен тест EN 400 A

  дължина 175 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  Препоръчителна цена 134.00 лв.

  Наща цена 107.20 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 12 Ah

  височина 145 мм

  ширина 87 мм

  дължина 150 мм

  тока при студен тест EN 200 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор AGM-акумулатор

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 12 Ah

  височина 145 мм

  ширина 87 мм

  дължина 150 мм

  тока при студен тест EN 200 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор AGM-акумулатор

  Препоръчителна цена 126.40 лв.

  Наща цена 107.44 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 44 Ah

  тока при студен тест EN 420 A

  дължина 207 мм

  ширина 175 мм

  височина 175 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 44 Ah

  тока при студен тест EN 420 A

  дължина 207 мм

  ширина 175 мм

  височина 175 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  Препоръчителна цена 137.00 лв.

  Наща цена 109.60 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 35 Ah

  тока при студен тест EN 240 A

  дължина 187 мм

  ширина 127 мм

  височина 220 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса JIS

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 35 Ah

  тока при студен тест EN 240 A

  дължина 187 мм

  ширина 127 мм

  височина 220 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса JIS

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B1

  Препоръчителна цена 129.00 лв.

  Наща цена 109.65 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 35 Ah

  тока при студен тест EN 240 A

  дължина 187 мм

  ширина 127 мм

  височина 220 мм

  местоположение на полюсите 1

  вид на полюса JIS

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 35 Ah

  тока при студен тест EN 240 A

  дължина 187 мм

  ширина 127 мм

  височина 220 мм

  местоположение на полюсите 1

  вид на полюса JIS

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  Препоръчителна цена 129.00 лв.

  Наща цена 109.65 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 12 Ah

  височина 145 мм

  ширина 87 мм

  дължина 150 мм

  тока при студен тест EN 200 A

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор AGM-акумулатор

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 12 Ah

  височина 145 мм

  ширина 87 мм

  дължина 150 мм

  тока при студен тест EN 200 A

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор AGM-акумулатор

  Препоръчителна цена 129.10 лв.

  Наща цена 109.74 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 12 Ah

  височина 145 мм

  ширина 87 мм

  дължина 150 мм

  тока при студен тест EN 200 A

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор AGM-акумулатор

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 12 Ah

  височина 145 мм

  ширина 87 мм

  дължина 150 мм

  тока при студен тест EN 200 A

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор AGM-акумулатор

  Препоръчителна цена 119.90 лв.

  Наща цена 110.00 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 53 Ah

  тока при студен тест EN 540 A

  дължина 207 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 53 Ah

  тока при студен тест EN 540 A

  дължина 207 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  Препоръчителна цена 119.90 лв.

  Наща цена 110.00 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 19 Ah

  височина 155 мм

  ширина 100 мм

  дължина 175 мм

  тока при студен тест EN 190 A

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  ненапълнен

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 19 Ah

  височина 155 мм

  ширина 100 мм

  дължина 175 мм

  тока при студен тест EN 190 A

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  ненапълнен

  Препоръчителна цена 138.00 лв.

  Наща цена 110.40 лв.

  Детайли
  стартов акумулатор; стартов акумулатор BOSCH
  -23%
  BOSCH 144.00 лв. 110.88 лв.

  Кат. No: 0 092 S40 010

  110.88 лв. поръчай

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 44 Ah

  тока при студен тест EN 440 A

  дължина 207 мм

  ширина 175 мм

  височина 175 мм

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  вид на полюса 1

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 44 Ah

  тока при студен тест EN 440 A

  дължина 207 мм

  ширина 175 мм

  височина 175 мм

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  вид на полюса 1

  Препоръчителна цена 144.00 лв.

  Наща цена 110.88 лв.

  Детайли
  стартов акумулатор; стартов акумулатор VARTA
  -29%
  VARTA 159.00 лв. 112.89 лв.

  Кат. No: 5451560333132

  112.89 лв. поръчай

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 45 Ah

  тока при студен тест EN 330 A

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B00

  дължина 238 мм

  ширина 129 мм

  височина 227 мм

  да се обърне внимание на сервизната информация

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 45 Ah

  тока при студен тест EN 330 A

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B00

  дължина 238 мм

  ширина 129 мм

  височина 227 мм

  да се обърне внимание на сервизната информация

  Препоръчителна цена 159.00 лв.

  Наща цена 112.89 лв.

  Детайли
  стартов акумулатор; стартов акумулатор VARTA
  -29%
  VARTA 159.00 лв. 112.89 лв.

  Кат. No: 5451570333132

  112.89 лв. поръчай

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 45 Ah

  тока при студен тест EN 330 A

  местоположение на полюсите 1

  вид на полюса 3

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B00

  дължина 238 мм

  ширина 129 мм

  височина 227 мм

  да се обърне внимание на сервизната информация

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 45 Ah

  тока при студен тест EN 330 A

  местоположение на полюсите 1

  вид на полюса 3

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B00

  дължина 238 мм

  ширина 129 мм

  височина 227 мм

  да се обърне внимание на сервизната информация

  Препоръчителна цена 159.00 лв.

  Наща цена 112.89 лв.

  Детайли
  стартов акумулатор KAGER
  -8%
  KAGER 123.17 лв. 113.00 лв.

  Кат. No: 70-0112

  113.00 лв. поръчай

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  електронапрежение 12 V

  тока при студен тест EN 540 A

  капацитет на акумулатор 60 Ah

  местоположение на полюсите 0

  дължина 242 мм

  ширина 175 мм

  височина 175 мм

  вид на полюса 1

  Препоръчителна цена 123.17 лв.

  Наща цена 113.00 лв.

  Детайли
  стартов акумулатор KAGER
  -9%
  KAGER 125.40 лв. 114.00 лв.

  Кат. No: 70-0110

  114.00 лв. поръчай

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  електронапрежение 12 V

  тока при студен тест EN 540 A

  капацитет на акумулатор 60 Ah

  местоположение на полюсите 1

  дължина 242 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  вид на полюса 1

  Препоръчителна цена 125.40 лв.

  Наща цена 114.00 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 20 Ah

  височина 170 мм

  ширина 80,5 мм

  дължина 185 мм

  тока при студен тест EN 210 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  ненапълнен

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 20 Ah

  височина 170 мм

  ширина 80,5 мм

  дължина 185 мм

  тока при студен тест EN 210 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  ненапълнен

  Препоръчителна цена 126.50 лв.

  Наща цена 115.00 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 16 Ah

  височина 162 мм

  ширина 90 мм

  дължина 160 мм

  тока при студен тест EN 175 A

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  ненапълнен

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 16 Ah

  височина 162 мм

  ширина 90 мм

  дължина 160 мм

  тока при студен тест EN 175 A

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  ненапълнен

  Препоръчителна цена 126.50 лв.

  Наща цена 115.00 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 70 Ah

  тока при студен тест EN 640 A

  дължина 278 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 70 Ah

  тока при студен тест EN 640 A

  дължина 278 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  Препоръчителна цена 126.50 лв.

  Наща цена 115.00 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 19 Ah

  височина 155 мм

  ширина 100 мм

  дължина 175 мм

  тока при студен тест EN 190 A

  местоположение на полюсите 0

  ненапълнен

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 19 Ah

  височина 155 мм

  ширина 100 мм

  дължина 175 мм

  тока при студен тест EN 190 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  ненапълнен

  Препоръчителна цена 145.00 лв.

  Наща цена 116.00 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 62 Ah

  тока при студен тест EN 540 A

  дължина 242 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 62 Ah

  тока при студен тест EN 540 A

  дължина 242 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  Препоръчителна цена 127.60 лв.

  Наща цена 116.00 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 45 Ah

  тока при студен тест EN 330 A

  дължина 237 мм

  ширина 127 мм

  височина 227 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 45 Ah

  тока при студен тест EN 330 A

  дължина 237 мм

  ширина 127 мм

  височина 227 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  Препоръчителна цена 147.00 лв.

  Наща цена 117.60 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 45 Ah

  тока при студен тест EN 330 A

  дължина 237 мм

  ширина 127 мм

  височина 227 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса JIS

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 45 Ah

  тока при студен тест EN 330 A

  дължина 237 мм

  ширина 127 мм

  височина 227 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса JIS

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  Препоръчителна цена 147.00 лв.

  Наща цена 117.60 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 45 Ah

  тока при студен тест EN 330 A

  дължина 237 мм

  ширина 127 мм

  височина 227 мм

  местоположение на полюсите 1

  вид на полюса JIS

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 45 Ah

  тока при студен тест EN 330 A

  дължина 237 мм

  ширина 127 мм

  височина 227 мм

  местоположение на полюсите 1

  вид на полюса JIS

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  Препоръчителна цена 147.00 лв.

  Наща цена 117.60 лв.

  Детайли
  стартов акумулатор; стартов акумулатор BOSCH
  -23%
  BOSCH 153.00 лв. 117.81 лв.

  Кат. No: 0 092 S40 220

  117.81 лв. поръчай

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 45 Ah

  тока при студен тест EN 330 A

  дължина 238 мм

  ширина 129 мм

  височина 227 мм

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B00

  вид на полюса 3

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 45 Ah

  тока при студен тест EN 330 A

  дължина 238 мм

  ширина 129 мм

  височина 227 мм

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B00

  вид на полюса 3

  Препоръчителна цена 153.00 лв.

  Наща цена 117.81 лв.

  Детайли
  стартов акумулатор; стартов акумулатор VARTA
  -25%
  VARTA 159.00 лв. 118.89 лв.

  Кат. No: 5451580333132

  118.89 лв. поръчай

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 45 Ah

  тока при студен тест EN 330 A

  местоположение на полюсите 1

  вид на полюса 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B00

  дължина 238 мм

  ширина 129 мм

  височина 227 мм

  да се обърне внимание на сервизната информация

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 45 Ah

  тока при студен тест EN 330 A

  местоположение на полюсите 1

  вид на полюса 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B00

  дължина 238 мм

  ширина 129 мм

  височина 227 мм

  да се обърне внимание на сервизната информация

  Препоръчителна цена 159.00 лв.

  Наща цена 118.89 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 54 Ah

  тока при студен тест EN 500 A

  дължина 242 мм

  ширина 175 мм

  височина 175 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 54 Ah

  тока при студен тест EN 500 A

  дължина 242 мм

  ширина 175 мм

  височина 175 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  Препоръчителна цена 150.00 лв.

  Наща цена 120.00 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 55 Ah

  тока при студен тест EN 460 A

  дължина 242 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 55 Ah

  тока при студен тест EN 460 A

  дължина 242 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  Препоръчителна цена 151.00 лв.

  Наща цена 120.80 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 50 Ah

  тока при студен тест EN 450 A

  дължина 207 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 50 Ah

  тока при студен тест EN 450 A

  дължина 207 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  Препоръчителна цена 152.00 лв.

  Наща цена 121.60 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 14 Ah

  височина 100 мм

  ширина 100 мм

  дължина 150 мм

  тока при студен тест EN 80 A

  местоположение на полюсите 3

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 14 Ah

  височина 100 мм

  ширина 100 мм

  дължина 150 мм

  тока при студен тест EN 80 A

  местоположение на полюсите 3

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  Препоръчителна цена 135.19 лв.

  Наща цена 122.90 лв.

  Детайли

  брой контакти 2

  присъединителна резба M10

  ограничение за производител 1 Mutter je Bolzen

  ограничение за производител max 2500 A/10 sek.

  вид на монтаж завинтен

  тип на задействане задвижване чрез въртене

  стъпка на резбата 1,5 мм

  включваща функция нормално отворен ключ

  сила на тока 100 A

  брой контакти 2

  присъединителна резба M10

  ограничение за производител 1 Mutter je Bolzen

  вид на монтаж завинтен

  тип на задействане задвижване чрез въртене

  DIN/ISO 40050

  DIN/ISO IP53Hinten

  DIN/ISO IPX4Vorne

  включваща функция нормално отворен ключ

  сила на тока 100 A

  ограничение за производител max 2500 A/10 sek.

  стъпка на резбата 1,5 мм

  Препоръчителна цена 160.00 лв.

  Наща цена 123.20 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 45 Ah

  тока при студен тест EN 330 A

  дължина 220 мм

  ширина 135 мм

  височина 225 мм

  местоположение на полюсите 1

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B1

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 45 Ah

  тока при студен тест EN 330 A

  дължина 220 мм

  ширина 135 мм

  височина 225 мм

  местоположение на полюсите 1

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B1

  Препоръчителна цена 157.00 лв.

  Наща цена 125.60 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 18 Ah

  височина 162 мм

  ширина 90 мм

  дължина 180 мм

  тока при студен тест EN 190 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  ненапълнен

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 18 Ah

  височина 162 мм

  ширина 90 мм

  дължина 180 мм

  тока при студен тест EN 190 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  ненапълнен

  Препоръчителна цена 157.00 лв.

  Наща цена 125.60 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 13 Ah

  височина 130 мм

  ширина 87 мм

  дължина 175 мм

  тока при студен тест EN 210 A

  местоположение на полюсите 0

  акумулатор AGM-акумулатор

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 13 Ah

  височина 130 мм

  ширина 87 мм

  дължина 175 мм

  тока при студен тест EN 210 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор AGM-акумулатор

  Препоръчителна цена 157.00 лв.

  Наща цена 125.60 лв.

  Детайли
  стартов акумулатор; стартов акумулатор VARTA
  -30%
  VARTA 182.00 лв. 127.40 лв.

  Кат. No: 5524000473132

  127.40 лв. поръчай

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 52 Ah

  тока при студен тест EN 470 A

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  дължина 207 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  да се обърне внимание на сервизната информация

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 52 Ah

  тока при студен тест EN 470 A

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  дължина 207 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  да се обърне внимание на сервизната информация

  Препоръчителна цена 182.00 лв.

  Наща цена 127.40 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 45 Ah

  тока при студен тест EN 330 A

  дължина 237 мм

  ширина 127 мм

  височина 227 мм

  местоположение на полюсите 1

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 45 Ah

  тока при студен тест EN 330 A

  дължина 237 мм

  ширина 127 мм

  височина 227 мм

  местоположение на полюсите 1

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  Препоръчителна цена 142.08 лв.

  Наща цена 128.00 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 12 Ah

  височина 164 мм

  ширина 89 мм

  дължина 134 мм

  тока при студен тест EN 210 A

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор AGM-акумулатор

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 12 Ah

  височина 164 мм

  ширина 89 мм

  дължина 134 мм

  тока при студен тест EN 210 A

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор AGM-акумулатор

  Препоръчителна цена 160.00 лв.

  Наща цена 128.00 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 14 Ah

  височина 164 мм

  ширина 89 мм

  дължина 134 мм

  тока при студен тест EN 210 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор AGM-акумулатор

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 14 Ah

  височина 164 мм

  ширина 89 мм

  дължина 134 мм

  тока при студен тест EN 210 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор AGM-акумулатор

  Препоръчителна цена 144.30 лв.

  Наща цена 130.00 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 12 Ah

  височина 164 мм

  ширина 89 мм

  дължина 134 мм

  тока при студен тест EN 210 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор AGM-акумулатор

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 12 Ah

  височина 164 мм

  ширина 89 мм

  дължина 134 мм

  тока при студен тест EN 210 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор AGM-акумулатор

  Препоръчителна цена 163.00 лв.

  Наща цена 130.40 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 12 Ah

  височина 145 мм

  ширина 70 мм

  дължина 150 мм

  тока при студен тест EN 190 A

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор AGM-акумулатор

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 12 Ah

  височина 145 мм

  ширина 70 мм

  дължина 150 мм

  тока при студен тест EN 190 A

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор AGM-акумулатор

  Препоръчителна цена 164.00 лв.

  Наща цена 131.20 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 18 Ah

  височина 161 мм

  ширина 87 мм

  дължина 150 мм

  тока при студен тест EN 230 A

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор AGM-акумулатор

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 18 Ah

  височина 161 мм

  ширина 87 мм

  дължина 150 мм

  тока при студен тест EN 230 A

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор AGM-акумулатор

  Препоръчителна цена 165.00 лв.

  Наща цена 132.00 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 64 Ah

  тока при студен тест EN 640 A

  дължина 242 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 64 Ah

  тока при студен тест EN 640 A

  дължина 242 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  Препоръчителна цена 148.74 лв.

  Наща цена 134.00 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 18 Ah

  височина 155 мм

  ширина 87 мм

  дължина 175 мм

  тока при студен тест EN 270 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор AGM-акумулатор

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 18 Ah

  височина 155 мм

  ширина 87 мм

  дължина 175 мм

  тока при студен тест EN 270 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор AGM-акумулатор

  Препоръчителна цена 167.81 лв.

  Наща цена 134.25 лв.

  Детайли
  стартов акумулатор KAGER
  -10%
  KAGER 149.85 лв. 135.00 лв.

  Кат. No: 70-0114

  135.00 лв. поръчай

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  електронапрежение 12 V

  тока при студен тест EN 680 A

  капацитет на акумулатор 72 Ah

  местоположение на полюсите 0

  дължина 278 мм

  ширина 175 мм

  височина 175 мм

  вид на полюса 1

  Препоръчителна цена 149.85 лв.

  Наща цена 135.00 лв.

  Детайли
  стартов акумулатор KAGER
  -10%
  KAGER 150.96 лв. 136.00 лв.

  Кат. No: 70-0115

  136.00 лв. поръчай

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  електронапрежение 12 V

  тока при студен тест EN 680 A

  капацитет на акумулатор 74 Ah

  местоположение на полюсите 0

  дължина 278 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  вид на полюса 1

  Препоръчителна цена 150.96 лв.

  Наща цена 136.00 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 47 Ah

  тока при студен тест EN 450 A

  дължина 207 мм

  ширина 175 мм

  височина 175 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 47 Ah

  тока при студен тест EN 450 A

  дължина 207 мм

  ширина 175 мм

  височина 175 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  Препоръчителна цена 170.00 лв.

  Наща цена 136.00 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 50 Ah

  тока при студен тест EN 360 A

  дължина 200 мм

  ширина 173 мм

  височина 222 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното Korean B1

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 50 Ah

  тока при студен тест EN 360 A

  дължина 200 мм

  ширина 173 мм

  височина 222 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното Korean B1

  Препоръчителна цена 170.00 лв.

  Наща цена 136.00 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 74 Ah

  тока при студен тест EN 680 A

  дължина 278 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 74 Ah

  тока при студен тест EN 680 A

  дължина 278 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  Препоръчителна цена 152.07 лв.

  Наща цена 137.00 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 14 Ah

  височина 161 мм

  ширина 87 мм

  дължина 150 мм

  тока при студен тест EN 215 A

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор AGM-акумулатор

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 14 Ah

  височина 161 мм

  ширина 87 мм

  дължина 150 мм

  тока при студен тест EN 215 A

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор AGM-акумулатор

  Препоръчителна цена 172.00 лв.

  Наща цена 137.60 лв.

  Детайли

  включваща функция нормално отворен ключ

  електронапрежение 12 V

  сила на тока 250 A

  брой контакти 2

  присъединителна резба M10, max.20Nm

  ограничение за производител 800 A/30 sek/24V

  ограничение за производител max2500 A/5 sek/24V

  вид на монтаж завинтен

  тип на задействане задвижване чрез въртене

  включваща функция нормално отворен ключ

  вид на защита (IPкод) 65

  сила на тока 250 A

  паспортно напрежение 24 V

  Препоръчителна цена 153.07 лв.

  Наща цена 137.90 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 45 Ah

  тока при студен тест EN 330 A

  дължина 220 мм

  ширина 135 мм

  височина 225 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B1

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 45 Ah

  тока при студен тест EN 330 A

  дължина 220 мм

  ширина 135 мм

  височина 225 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B1

  Препоръчителна цена 153.07 лв.

  Наща цена 137.90 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 53 Ah

  тока при студен тест EN 540 A

  дължина 207 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 53 Ah

  тока при студен тест EN 540 A

  дължина 207 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  Препоръчителна цена 177.00 лв.

  Наща цена 141.60 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 62 Ah

  тока при студен тест EN 540 A

  дължина 242 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 1

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 62 Ah

  тока при студен тест EN 540 A

  дължина 242 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 1

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  Препоръчителна цена 177.00 лв.

  Наща цена 141.60 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 50 Ah

  тока при студен тест EN 450 A

  дължина 207 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 1

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 50 Ah

  тока при студен тест EN 450 A

  дължина 207 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 1

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  Препоръчителна цена 157.51 лв.

  Наща цена 141.90 лв.

  Детайли
  стартов акумулатор; стартов акумулатор VARTA
  -30%
  VARTA 203.00 лв. 142.10 лв.

  Кат. No: 5524010523162

  142.10 лв. поръчай

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 52 Ah

  тока при студен тест EN 520 A

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  дължина 207 мм

  ширина 175 мм

  височина 175 мм

  да се обърне внимание на сервизната информация

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 52 Ah

  тока при студен тест EN 520 A

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  дължина 207 мм

  ширина 175 мм

  височина 175 мм

  да се обърне внимание на сервизната информация

  Препоръчителна цена 203.00 лв.

  Наща цена 142.10 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 60 Ah

  тока при студен тест EN 520 A

  дължина 242 мм

  ширина 175 мм

  височина 175 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 60 Ah

  тока при студен тест EN 520 A

  дължина 242 мм

  ширина 175 мм

  височина 175 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  Препоръчителна цена 178.00 лв.

  Наща цена 142.40 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 62 Ah

  тока при студен тест EN 540 A

  дължина 242 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 62 Ah

  тока при студен тест EN 540 A

  дължина 242 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  Препоръчителна цена 178.00 лв.

  Наща цена 142.40 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 20 Ah

  височина 162 мм

  ширина 90 мм

  дължина 205 мм

  тока при студен тест EN 260 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  ненапълнен

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 20 Ah

  височина 162 мм

  ширина 90 мм

  дължина 205 мм

  тока при студен тест EN 260 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  ненапълнен

  Препоръчителна цена 179.00 лв.

  Наща цена 143.20 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 70 Ah

  тока при студен тест EN 540 A

  дължина 270 мм

  ширина 173 мм

  височина 222 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B9

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 70 Ah

  тока при студен тест EN 540 A

  дължина 270 мм

  ширина 173 мм

  височина 222 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B9

  Препоръчителна цена 163.17 лв.

  Наща цена 147.00 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 70 Ah

  тока при студен тест EN 540 A

  дължина 270 мм

  ширина 173 мм

  височина 222 мм

  местоположение на полюсите 1

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B9

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 70 Ah

  тока при студен тест EN 540 A

  дължина 270 мм

  ширина 173 мм

  височина 222 мм

  местоположение на полюсите 1

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B9

  Препоръчителна цена 163.17 лв.

  Наща цена 147.00 лв.

  Детайли
  стартов акумулатор; стартов акумулатор BOSCH
  -23%
  BOSCH 192.00 лв. 147.84 лв.

  Кат. No: 0 092 S50 010

  147.84 лв. поръчай

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 52 Ah

  тока при студен тест EN 520 A

  дължина 207 мм

  ширина 175 мм

  височина 175 мм

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  вид на полюса 1

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 52 Ah

  тока при студен тест EN 520 A

  дължина 207 мм

  ширина 175 мм

  височина 175 мм

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  вид на полюса 1

  Препоръчителна цена 192.00 лв.

  Наща цена 147.84 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 70 Ah

  тока при студен тест EN 640 A

  дължина 278 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 70 Ah

  тока при студен тест EN 640 A

  дължина 278 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  Препоръчителна цена 186.00 лв.

  Наща цена 148.80 лв.

  Детайли
  стартов акумулатор KAGER
  -10%
  KAGER 166.50 лв. 150.00 лв.

  Кат. No: 70-0116

  150.00 лв. поръчай

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  електронапрежение 12 V

  тока при студен тест EN 720 A

  капацитет на акумулатор 83 Ah

  местоположение на полюсите 0

  дължина 353 мм

  ширина 175 мм

  височина 175 мм

  вид на полюса 1

  Препоръчителна цена 166.50 лв.

  Наща цена 150.00 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 65 Ah

  тока при студен тест EN 540 A

  дължина 278 мм

  ширина 175 мм

  височина 175 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 65 Ah

  тока при студен тест EN 540 A

  дължина 278 мм

  ширина 175 мм

  височина 175 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  Препоръчителна цена 188.00 лв.

  Наща цена 150.40 лв.

  Детайли
  стартов акумулатор; стартов акумулатор BOSCH
  -23%
  BOSCH 197.00 лв. 151.69 лв.

  Кат. No: 0 092 S40 050

  151.69 лв. поръчай

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 60 Ah

  тока при студен тест EN 540 A

  дължина 242 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  вид на полюса 1

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 60 Ah

  тока при студен тест EN 540 A

  дължина 242 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  вид на полюса 1

  Препоръчителна цена 197.00 лв.

  Наща цена 151.69 лв.

  Детайли
  стартов акумулатор; стартов акумулатор BOSCH
  -23%
  BOSCH 197.00 лв. 151.69 лв.

  Кат. No: 0 092 S50 020

  151.69 лв. поръчай

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 54 Ah

  тока при студен тест EN 530 A

  дължина 207 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  вид на полюса 1

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 54 Ah

  тока при студен тест EN 530 A

  дължина 207 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  вид на полюса 1

  Препоръчителна цена 197.00 лв.

  Наща цена 151.69 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 60 Ah

  тока при студен тест EN 390 A

  дължина 230 мм

  ширина 173 мм

  височина 222 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 60 Ah

  тока при студен тест EN 390 A

  дължина 230 мм

  ширина 173 мм

  височина 222 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  Препоръчителна цена 190.00 лв.

  Наща цена 152.00 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 60 Ah

  тока при студен тест EN 390 A

  дължина 230 мм

  ширина 173 мм

  височина 222 мм

  местоположение на полюсите 1

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 60 Ah

  тока при студен тест EN 390 A

  дължина 230 мм

  ширина 173 мм

  височина 222 мм

  местоположение на полюсите 1

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  Препоръчителна цена 190.00 лв.

  Наща цена 152.00 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 18 Ah

  височина 155 мм

  ширина 87 мм

  дължина 175 мм

  тока при студен тест EN 270 A

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор AGM-акумулатор

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 18 Ah

  височина 155 мм

  ширина 87 мм

  дължина 175 мм

  тока при студен тест EN 270 A

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор AGM-акумулатор

  Препоръчителна цена 203.00 лв.

  Наща цена 152.25 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 61 Ah

  тока при студен тест EN 600 A

  дължина 242 мм

  ширина 175 мм

  височина 175 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 61 Ah

  тока при студен тест EN 600 A

  дължина 242 мм

  ширина 175 мм

  височина 175 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  Препоръчителна цена 204.00 лв.

  Наща цена 153.00 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 45 Ah

  тока при студен тест EN 390 A

  дължина 237 мм

  ширина 127 мм

  височина 227 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса JIS

  изпълнение на канта за закрепване на дъното Korean B1

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 45 Ah

  тока при студен тест EN 390 A

  дължина 237 мм

  ширина 127 мм

  височина 227 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса JIS

  изпълнение на канта за закрепване на дъното Korean B1

  Препоръчителна цена 205.00 лв.

  Наща цена 153.75 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 50 Ah

  тока при студен тест EN 360 A

  дължина 200 мм

  ширина 173 мм

  височина 222 мм

  местоположение на полюсите 1

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 50 Ah

  тока при студен тест EN 360 A

  дължина 200 мм

  ширина 173 мм

  височина 222 мм

  местоположение на полюсите 1

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  Препоръчителна цена 172.37 лв.

  Наща цена 153.90 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 75 Ah

  тока при студен тест EN 730 A

  дължина 278 мм

  ширина 175 мм

  височина 175 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 72 Ah

  тока при студен тест EN 720 A

  дължина 278 мм

  ширина 175 мм

  височина 175 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  Препоръчителна цена 172.48 лв.

  Наща цена 154.00 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 38 Ah

  тока при студен тест EN 300 A

  дължина 187 мм

  ширина 127 мм

  височина 220 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса JIS

  изпълнение на канта за закрепване на дъното Korean B1

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 38 Ah

  тока при студен тест EN 300 A

  дължина 187 мм

  ширина 127 мм

  височина 220 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса JIS

  изпълнение на канта за закрепване на дъното Korean B1

  Препоръчителна цена 174.61 лв.

  Наща цена 155.90 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 85 Ah

  тока при студен тест EN 760 A

  дължина 353 мм

  ширина 175 мм

  височина 175 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 85 Ah

  тока при студен тест EN 760 A

  дължина 353 мм

  ширина 175 мм

  височина 175 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  Препоръчителна цена 176.96 лв.

  Наща цена 158.00 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 70 Ah

  тока при студен тест EN 540 A

  дължина 270 мм

  ширина 173 мм

  височина 222 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B9

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 70 Ah

  тока при студен тест EN 540 A

  дължина 270 мм

  ширина 173 мм

  височина 222 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B9

  Препоръчителна цена 211.00 лв.

  Наща цена 158.25 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 70 Ah

  тока при студен тест EN 540 A

  дължина 270 мм

  ширина 173 мм

  височина 222 мм

  местоположение на полюсите 1

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B9

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 70 Ah

  тока при студен тест EN 540 A

  дължина 270 мм

  ширина 173 мм

  височина 222 мм

  местоположение на полюсите 1

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B9

  Препоръчителна цена 211.00 лв.

  Наща цена 158.25 лв.

  Детайли
  стартов акумулатор; стартов акумулатор VARTA
  -24%
  VARTA 209.00 лв. 159.30 лв.

  Кат. No: 5544000533162

  159.30 лв. поръчай

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 54 Ah

  тока при студен тест EN 530 A

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  дължина 207 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  да се обърне внимание на сервизната информация

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 54 Ah

  тока при студен тест EN 530 A

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  дължина 207 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  да се обърне внимание на сервизната информация

  Препоръчителна цена 209.00 лв.

  Наща цена 159.30 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 71 Ah

  тока при студен тест EN 670 A

  дължина 278 мм

  ширина 175 мм

  височина 175 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 71 Ah

  тока при студен тест EN 670 A

  дължина 278 мм

  ширина 175 мм

  височина 175 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  Препоръчителна цена 215.00 лв.

  Наща цена 161.25 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 21 Ah

  височина 162 мм

  ширина 87 мм

  дължина 205 мм

  тока при студен тест EN 350 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор AGM-акумулатор

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 21 Ah

  височина 162 мм

  ширина 87 мм

  дължина 205 мм

  тока при студен тест EN 350 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор AGM-акумулатор

  Препоръчителна цена 215.00 лв.

  Наща цена 161.25 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 77 Ah

  тока при студен тест EN 760 A

  дължина 278 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 77 Ah

  тока при студен тест EN 760 A

  дължина 278 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  Препоръчителна цена 181.44 лв.

  Наща цена 162.00 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 64 Ah

  тока при студен тест EN 640 A

  дължина 242 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 64 Ah

  тока при студен тест EN 640 A

  дължина 242 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  Препоръчителна цена 217.00 лв.

  Наща цена 162.75 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 74 Ah

  тока при студен тест EN 680 A

  дължина 278 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 1

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 74 Ah

  тока при студен тест EN 680 A

  дължина 278 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 1

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  Препоръчителна цена 219.00 лв.

  Наща цена 164.25 лв.

  Детайли
  стартов акумулатор; стартов акумулатор VARTA
  -19%
  VARTA 203.00 лв. 164.58 лв.

  Кат. No: 5604080543132

  164.58 лв. поръчай

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 60 Ah

  тока при студен тест EN 540 A

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  дължина 242 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  да се обърне внимание на сервизната информация

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 60 Ah

  тока при студен тест EN 540 A

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  дължина 242 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  да се обърне внимание на сервизната информация

  Препоръчителна цена 203.00 лв.

  Наща цена 164.58 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 21 Ah

  височина 162 мм

  ширина 86 мм

  дължина 205 мм

  тока при студен тест EN 350 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор AGM-акумулатор

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 21 Ah

  височина 162 мм

  ширина 86 мм

  дължина 205 мм

  тока при студен тест EN 350 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор AGM-акумулатор

  Препоръчителна цена 186.45 лв.

  Наща цена 165.00 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 60 Ah

  тока при студен тест EN 600 A

  дължина 242 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 1

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 60 Ah

  тока при студен тест EN 600 A

  дължина 242 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 1

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  Препоръчителна цена 220.00 лв.

  Наща цена 165.00 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 74 Ah

  тока при студен тест EN 680 A

  дължина 278 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 74 Ah

  тока при студен тест EN 680 A

  дължина 278 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  Препоръчителна цена 220.00 лв.

  Наща цена 165.00 лв.

  Детайли
  стартов акумулатор; стартов акумулатор VARTA
  -32%
  VARTA 244.00 лв. 165.92 лв.

  Кат. No: 5634000613162

  165.92 лв. поръчай

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 63 Ah

  тока при студен тест EN 610 A

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  дължина 242 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  да се обърне внимание на сервизната информация

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 63 Ah

  тока при студен тест EN 610 A

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  дължина 242 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  да се обърне внимание на сервизната информация

  Препоръчителна цена 244.00 лв.

  Наща цена 165.92 лв.

  Детайли
  централен ключ, акумулатор BOSCH
  -17%
  BOSCH 203.00 лв. 168.49 лв.

  Кат. No: 0 341 003 004

  168.49 лв. поръчай

  Препоръчителна цена 203.00 лв.

  Наща цена 168.49 лв.

  Детайли
  стартов акумулатор; стартов акумулатор BOSCH
  -26%
  BOSCH 229.00 лв. 169.46 лв.

  Кат. No: 0 092 S50 050

  169.46 лв. поръчай

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 63 Ah

  тока при студен тест EN 610 A

  дължина 242 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  вид на полюса 1

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 63 Ah

  тока при студен тест EN 610 A

  дължина 242 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  вид на полюса 1

  Препоръчителна цена 229.00 лв.

  Наща цена 169.46 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 18 Ah

  височина 167 мм

  ширина 77 мм

  дължина 181 мм

  тока при студен тест EN 250 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор AGM-акумулатор

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 18 Ah

  височина 167 мм

  ширина 77 мм

  дължина 181 мм

  тока при студен тест EN 250 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор AGM-акумулатор

  Препоръчителна цена 227.00 лв.

  Наща цена 170.25 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 90 Ah

  тока при студен тест EN 720 A

  дължина 353 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 90 Ah

  тока при студен тест EN 720 A

  дължина 353 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  Препоръчителна цена 232.00 лв.

  Наща цена 174.00 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 95 Ah

  тока при студен тест EN 800 A

  дължина 353 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 95 Ah

  тока при студен тест EN 800 A

  дължина 353 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  Препоръчителна цена 198.88 лв.

  Наща цена 176.00 лв.

  Детайли
  стартов акумулатор; стартов акумулатор BOSCH
  -26%
  BOSCH 243.00 лв. 179.82 лв.

  Кат. No: 0 092 S40 080

  179.82 лв. поръчай

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 74 Ah

  тока при студен тест EN 680 A

  дължина 278 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  вид на полюса 1

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 74 Ah

  тока при студен тест EN 680 A

  дължина 278 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  вид на полюса 1

  Препоръчителна цена 243.00 лв.

  Наща цена 179.82 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 65 Ah

  тока при студен тест EN 580 A

  дължина 230 мм

  ширина 173 мм

  височина 222 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното Korean B1

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 65 Ah

  тока при студен тест EN 580 A

  дължина 230 мм

  ширина 173 мм

  височина 222 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното Korean B1

  Препоръчителна цена 240.00 лв.

  Наща цена 180.00 лв.

  Детайли
  стартов акумулатор; стартов акумулатор VARTA
  -12%
  VARTA 205.20 лв. 180.00 лв.

  Кат. No: 610048068A742

  180.00 лв. поръчай

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 110 Ah

  тока при студен тест EN 680 A

  местоположение на полюсите 1

  вид на полюса 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B00

  дължина 347 мм

  ширина 173 мм

  височина 234 мм

  акумулатор за тежък режим на експлоатация (пов. виброустойчивост и цикл

  да се обърне внимание на сервизната информация

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 110 Ah

  тока при студен тест EN 680 A

  местоположение на полюсите 1

  вид на полюса 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B00

  дължина 347 мм

  ширина 173 мм

  височина 234 мм

  акумулатор за тежък режим на експлоатация (пов. виброустойчивост и цикл

  да се обърне внимание на сервизната информация

  Препоръчителна цена 205.20 лв.

  Наща цена 180.00 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 80 Ah

  тока при студен тест EN 640 A

  дължина 315 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 80 Ah

  тока при студен тест EN 640 A

  дължина 315 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  Препоръчителна цена 241.00 лв.

  Наща цена 180.75 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 80 Ah

  тока при студен тест EN 700 A

  дължина 315 мм

  ширина 175 мм

  височина 175 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 80 Ah

  тока при студен тест EN 700 A

  дължина 315 мм

  ширина 175 мм

  височина 175 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  Препоръчителна цена 242.00 лв.

  Наща цена 181.50 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 85 Ah

  тока при студен тест EN 760 A

  дължина 353 мм

  ширина 175 мм

  височина 175 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 85 Ah

  тока при студен тест EN 760 A

  дължина 353 мм

  ширина 175 мм

  височина 175 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  Препоръчителна цена 245.00 лв.

  Наща цена 183.75 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 72 Ah

  тока при студен тест EN 730 A

  дължина 278 мм

  ширина 175 мм

  височина 175 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 72 Ah

  тока при студен тест EN 720 A

  дължина 278 мм

  ширина 175 мм

  височина 175 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  Препоръчителна цена 246.00 лв.

  Наща цена 184.50 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 95 Ah

  тока при студен тест EN 720 A

  дължина 306 мм

  ширина 173 мм

  височина 222 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното Korean B1

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 95 Ah

  тока при студен тест EN 720 A

  дължина 306 мм

  ширина 173 мм

  височина 222 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното Korean B1

  Препоръчителна цена 212.04 лв.

  Наща цена 186.00 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 95 Ah

  тока при студен тест EN 720 A

  дължина 306 мм

  ширина 173 мм

  височина 222 мм

  местоположение на полюсите 1

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното Korean B1

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 95 Ah

  тока при студен тест EN 720 A

  дължина 306 мм

  ширина 173 мм

  височина 222 мм

  местоположение на полюсите 1

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното Korean B1

  Препоръчителна цена 212.04 лв.

  Наща цена 186.00 лв.

  Детайли
  стартов акумулатор; стартов акумулатор VARTA
  -33%
  VARTA 278.00 лв. 186.26 лв.

  Кат. No: 5744020753162

  186.26 лв. поръчай

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 74 Ah

  тока при студен тест EN 750 A

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  дължина 278 мм

  ширина 175 мм

  височина 175 мм

  да се обърне внимание на сервизната информация

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 74 Ah

  тока при студен тест EN 750 A

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  дължина 278 мм

  ширина 175 мм

  височина 175 мм

  да се обърне внимание на сервизната информация

  Препоръчителна цена 278.00 лв.

  Наща цена 186.26 лв.

  Детайли

  тока при студен тест EN 640 A

  местоположение на полюсите 0

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 60 Ah

  височина 190 мм

  ширина 175 мм

  дължина 242 мм

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 60 Ah

  височина 190 мм

  ширина 175 мм

  дължина 242 мм

  тока при студен тест EN 640 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  акумулатор EFB-акумулатор

  Препоръчителна цена 249.00 лв.

  Наща цена 186.75 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 19 Ah

  височина 170 мм

  ширина 80 мм

  дължина 185 мм

  тока при студен тест EN 170 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор акумулатор с гел

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 19 Ah

  височина 170 мм

  ширина 80 мм

  дължина 185 мм

  тока при студен тест EN 170 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор акумулатор с гел

  Препоръчителна цена 215.46 лв.

  Наща цена 189.00 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 75 Ah

  тока при студен тест EN 630 A

  дължина 270 мм

  ширина 173 мм

  височина 222 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното Korean B1

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 75 Ah

  тока при студен тест EN 630 A

  дължина 270 мм

  ширина 173 мм

  височина 222 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното Korean B1

  Препоръчителна цена 260.00 лв.

  Наща цена 195.00 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 75 Ah

  тока при студен тест EN 630 A

  дължина 270 мм

  ширина 173 мм

  височина 222 мм

  местоположение на полюсите 1

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното Korean B1

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 75 Ah

  тока при студен тест EN 630 A

  дължина 270 мм

  ширина 173 мм

  височина 222 мм

  местоположение на полюсите 1

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното Korean B1

  Препоръчителна цена 260.00 лв.

  Наща цена 195.00 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 60 Ah

  височина 222 мм

  ширина 173 мм

  дължина 230 мм

  тока при студен тест EN 520 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 60 Ah

  височина 222 мм

  ширина 173 мм

  дължина 230 мм

  тока при студен тест EN 520 A

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  местоположение на полюсите 0

  Препоръчителна цена 260.00 лв.

  Наща цена 195.00 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 77 Ah

  тока при студен тест EN 760 A

  дължина 278 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 77 Ah

  тока при студен тест EN 760 A

  дължина 278 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  Препоръчителна цена 261.00 лв.

  Наща цена 195.75 лв.

  Детайли
  стартов акумулатор; стартов акумулатор BOSCH
  -26%
  BOSCH 271.00 лв. 200.54 лв.

  Кат. No: 0 092 S50 070

  200.54 лв. поръчай

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 74 Ah

  тока при студен тест EN 750 A

  дължина 278 мм

  ширина 175 мм

  височина 175 мм

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  вид на полюса 1

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 74 Ah

  тока при студен тест EN 750 A

  дължина 278 мм

  ширина 175 мм

  височина 175 мм

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  вид на полюса 1

  Препоръчителна цена 271.00 лв.

  Наща цена 200.54 лв.

  Детайли
  стартов акумулатор; стартов акумулатор VARTA
  -19%
  VARTA 251.00 лв. 202.80 лв.

  Кат. No: 5740120683132

  202.80 лв. поръчай

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 74 Ah

  тока при студен тест EN 680 A

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  дължина 278 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  да се обърне внимание на сервизната информация

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 74 Ah

  тока при студен тест EN 680 A

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  дължина 278 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  да се обърне внимание на сервизната информация

  Препоръчителна цена 251.00 лв.

  Наща цена 202.80 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 14 Ah

  височина 145 мм

  ширина 87 мм

  дължина 150 мм

  тока при студен тест EN 150 A

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор акумулатор с гел

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 14 Ah

  височина 145 мм

  ширина 87 мм

  дължина 150 мм

  тока при студен тест EN 150 A

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор акумулатор с гел

  Препоръчителна цена 274.00 лв.

  Наща цена 205.50 лв.

  Детайли
  стартов акумулатор; стартов акумулатор VARTA
  -33%
  VARTA 308.00 лв. 206.36 лв.

  Кат. No: 610047068A742

  206.36 лв. поръчай

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 110 Ah

  тока при студен тест EN 680 A

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B00

  дължина 347 мм

  ширина 173 мм

  височина 234 мм

  акумулатор за тежък режим на експлоатация (пов. виброустойчивост и цикл

  да се обърне внимание на сервизната информация

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 110 Ah

  тока при студен тест EN 680 A

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B00

  дължина 347 мм

  ширина 173 мм

  височина 234 мм

  акумулатор за тежък режим на експлоатация (пов. виброустойчивост и цикл

  да се обърне внимание на сервизната информация

  Препоръчителна цена 308.00 лв.

  Наща цена 206.36 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 65 Ah

  височина 175 мм

  ширина 175 мм

  дължина 278 мм

  тока при студен тест EN 650 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  акумулатор EFB-акумулатор

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 65 Ah

  височина 175 мм

  ширина 175 мм

  дължина 278 мм

  тока при студен тест EN 650 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  акумулатор EFB-акумулатор

  Препоръчителна цена 281.00 лв.

  Наща цена 210.75 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 100 Ah

  тока при студен тест EN 900 A

  дължина 353 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 100 Ah

  тока при студен тест EN 900 A

  дължина 353 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  Препоръчителна цена 242.82 лв.

  Наща цена 213.00 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 110 Ah

  височина 235 мм

  ширина 175 мм

  дължина 349 мм

  тока при студен тест EN 750 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B01

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 110 Ah

  височина 235 мм

  ширина 175 мм

  дължина 349 мм

  тока при студен тест EN 750 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B1

  Препоръчителна цена 285.00 лв.

  Наща цена 213.75 лв.

  Детайли
  стартов акумулатор; стартов акумулатор VARTA
  -3%
  VARTA 221.16 лв. 214.80 лв.

  Кат. No: 620045068A742

  214.80 лв. поръчай

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 120 Ah

  тока при студен тест EN 680 A

  местоположение на полюсите 3

  вид на полюса 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B00

  дължина 513 мм

  ширина 189 мм

  височина 215 мм

  акумулатор за тежък режим на експлоатация (пов. виброустойчивост и цикл

  да се обърне внимание на сервизната информация

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 120 Ah

  тока при студен тест EN 680 A

  местоположение на полюсите 3

  вид на полюса 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B00

  дължина 513 мм

  ширина 189 мм

  височина 215 мм

  акумулатор за тежък режим на експлоатация (пов. виброустойчивост и цикл

  да се обърне внимание на сервизната информация

  Препоръчителна цена 221.16 лв.

  Наща цена 214.80 лв.

  Детайли
  стартов акумулатор; стартов акумулатор VARTA
  -34%
  VARTA 326.00 лв. 215.16 лв.

  Кат. No: 5852000803162

  215.16 лв. поръчай

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 85 Ah

  тока при студен тест EN 800 A

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  дължина 315 мм

  ширина 175 мм

  височина 175 мм

  да се обърне внимание на сервизната информация

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 85 Ah

  тока при студен тест EN 800 A

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  дължина 315 мм

  ширина 175 мм

  височина 175 мм

  да се обърне внимание на сервизната информация

  Препоръчителна цена 326.00 лв.

  Наща цена 215.16 лв.

  Детайли
  стартов акумулатор; стартов акумулатор VARTA
  -34%
  VARTA 326.00 лв. 215.16 лв.

  Кат. No: 5954020803132

  215.16 лв. поръчай

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 95 Ah

  тока при студен тест EN 800 A

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  дължина 353 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  акумулатор увеличена шокоустойчивост

  да се обърне внимание на сервизната информация

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 95 Ah

  тока при студен тест EN 800 A

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  дължина 353 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  акумулатор увеличена шокоустойчивост

  да се обърне внимание на сервизната информация

  Препоръчителна цена 326.00 лв.

  Наща цена 215.16 лв.

  Детайли
  стартов акумулатор; стартов акумулатор VARTA
  -34%
  VARTA 329.00 лв. 217.14 лв.

  Кат. No: 5954040833132

  217.14 лв. поръчай

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 95 Ah

  тока при студен тест EN 830 A

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B01

  дължина 306 мм

  ширина 173 мм

  височина 225 мм

  да се обърне внимание на сервизната информация

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 95 Ah

  тока при студен тест EN 830 A

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B01

  дължина 306 мм

  ширина 173 мм

  височина 225 мм

  да се обърне внимание на сервизната информация

  Препоръчителна цена 329.00 лв.

  Наща цена 217.14 лв.

  Детайли
  стартов акумулатор; стартов акумулатор VARTA
  -34%
  VARTA 329.00 лв. 217.14 лв.

  Кат. No: 5954050833132

  217.14 лв. поръчай

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 95 Ah

  тока при студен тест EN 830 A

  местоположение на полюсите 1

  вид на полюса 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B01

  дължина 306 мм

  ширина 173 мм

  височина 225 мм

  да се обърне внимание на сервизната информация

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 95 Ah

  тока при студен тест EN 830 A

  местоположение на полюсите 1

  вид на полюса 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B01

  дължина 306 мм

  ширина 173 мм

  височина 225 мм

  да се обърне внимание на сервизната информация

  Препоръчителна цена 329.00 лв.

  Наща цена 217.14 лв.

  Детайли

  тока при студен тест EN 720 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  височина 190 мм

  ширина 175 мм

  дължина 278 мм

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 70 Ah

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 70 Ah

  височина 190 мм

  ширина 175 мм

  дължина 278 мм

  тока при студен тест EN 720 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  акумулатор EFB-акумулатор

  Препоръчителна цена 290.00 лв.

  Наща цена 217.50 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 95 Ah

  тока при студен тест EN 800 A

  дължина 353 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 95 Ah

  тока при студен тест EN 800 A

  дължина 353 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  Препоръчителна цена 250.70 лв.

  Наща цена 218.00 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 95 Ah

  тока при студен тест EN 720 A

  дължина 306 мм

  ширина 173 мм

  височина 222 мм

  местоположение на полюсите 1

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното Korean B1

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 95 Ah

  тока при студен тест EN 720 A

  дължина 306 мм

  ширина 173 мм

  височина 222 мм

  местоположение на полюсите 1

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното Korean B1

  Препоръчителна цена 292.00 лв.

  Наща цена 219.00 лв.

  Детайли
  стартов акумулатор; стартов акумулатор VARTA
  -32%
  VARTA 323.00 лв. 219.50 лв.

  Кат. No: 560901068D852

  219.50 лв. поръчай

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 60 Ah

  тока при студен тест EN 680 A

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  дължина 242 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  да се обърне внимание на сервизната информация

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 60 Ah

  тока при студен тест EN 680 A

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  дължина 242 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  да се обърне внимание на сервизната информация

  Препоръчителна цена 323.00 лв.

  Наща цена 219.50 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 85 Ah

  тока при студен тест EN 800 A

  дължина 315 мм

  ширина 175 мм

  височина 175 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 85 Ah

  тока при студен тест EN 800 A

  дължина 315 мм

  ширина 175 мм

  височина 175 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  Препоръчителна цена 294.00 лв.

  Наща цена 220.50 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 95 Ah

  тока при студен тест EN 720 A

  дължина 306 мм

  ширина 173 мм

  височина 222 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното Korean B1

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 95 Ah

  тока при студен тест EN 720 A

  дължина 306 мм

  ширина 173 мм

  височина 222 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното Korean B1

  Препоръчителна цена 294.00 лв.

  Наща цена 220.50 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 115 Ah

  височина 235 мм

  ширина 175 мм

  дължина 349 мм

  тока при студен тест EN 870 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B01

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 120 Ah

  височина 223 мм

  ширина 175 мм

  дължина 349 мм

  тока при студен тест EN 870 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B1

  Препоръчителна цена 299.00 лв.

  Наща цена 224.25 лв.

  Детайли
  стартов акумулатор; стартов акумулатор BOSCH
  -26%
  BOSCH 309.00 лв. 228.66 лв.

  Кат. No: 0 092 S50 100

  228.66 лв. поръчай

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 85 Ah

  тока при студен тест EN 800 A

  дължина 315 мм

  ширина 175 мм

  височина 175 мм

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  вид на полюса 1

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 85 Ah

  тока при студен тест EN 800 A

  дължина 315 мм

  ширина 175 мм

  височина 175 мм

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  вид на полюса 1

  Препоръчителна цена 309.00 лв.

  Наща цена 228.66 лв.

  Детайли
  стартов акумулатор; стартов акумулатор BOSCH
  -26%
  BOSCH 313.00 лв. 231.62 лв.

  Кат. No: 0 092 S40 130

  231.62 лв. поръчай

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 95 Ah

  тока при студен тест EN 800 A

  дължина 353 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  вид на полюса 1

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 95 Ah

  тока при студен тест EN 800 A

  дължина 353 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  вид на полюса 1

  Препоръчителна цена 313.00 лв.

  Наща цена 231.62 лв.

  Детайли
  стартов акумулатор; стартов акумулатор BOSCH
  -26%
  BOSCH 317.00 лв. 234.58 лв.

  Кат. No: 0 092 S40 280

  234.58 лв. поръчай

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 95 Ah

  тока при студен тест EN 830 A

  дължина 306 мм

  ширина 173 мм

  височина 225 мм

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B01

  вид на полюса 1

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 95 Ah

  тока при студен тест EN 830 A

  дължина 306 мм

  ширина 173 мм

  височина 225 мм

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B01

  вид на полюса 1

  Препоръчителна цена 317.00 лв.

  Наща цена 234.58 лв.

  Детайли
  стартов акумулатор; стартов акумулатор BOSCH
  -26%
  BOSCH 318.00 лв. 235.32 лв.

  Кат. No: 0 092 S40 290

  235.32 лв. поръчай

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 95 Ah

  тока при студен тест EN 830 A

  дължина 306 мм

  ширина 173 мм

  височина 225 мм

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B01

  вид на полюса 1

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 95 Ah

  тока при студен тест EN 830 A

  дължина 306 мм

  ширина 173 мм

  височина 225 мм

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B01

  вид на полюса 1

  Препоръчителна цена 318.00 лв.

  Наща цена 235.32 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 60 Ah

  височина 190 мм

  ширина 175 мм

  дължина 242 мм

  тока при студен тест EN 680 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 60 Ah

  височина 190 мм

  ширина 175 мм

  дължина 242 мм

  тока при студен тест EN 680 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  Препоръчителна цена 317.00 лв.

  Наща цена 237.75 лв.

  Детайли
  стартов акумулатор KAGER
  -14%
  KAGER 278.40 лв. 240.00 лв.

  Кат. No: 70-0014

  240.00 лв. поръчай

  електронапрежение 12 V

  тока при студен тест EN 760 A

  капацитет на акумулатор 140 Ah

  местоположение на полюсите L+

  дължина 513 мм

  ширина 189 мм

  височина 223 мм

  закрепване на пода B00

  Препоръчителна цена 278.40 лв.

  Наща цена 240.00 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 110 Ah

  височина 190 мм

  ширина 175 мм

  дължина 392 мм

  тока при студен тест EN 850 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 110 Ah

  височина 190 мм

  ширина 175 мм

  дължина 392 мм

  тока при студен тест EN 850 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  Препоръчителна цена 278.40 лв.

  Наща цена 240.00 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 60 Ah

  тока при студен тест EN 640 A

  дължина 230 мм

  ширина 180 мм

  височина 186 мм

  местоположение на полюсите 1

  вид на полюса SAE

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B9

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 60 Ah

  тока при студен тест EN 640 A

  дължина 230 мм

  ширина 180 мм

  височина 186 мм

  местоположение на полюсите 1

  вид на полюса SAE

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B9

  Препоръчителна цена 279.44 лв.

  Наща цена 240.90 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 75 Ah

  височина 175 мм

  ширина 175 мм

  дължина 315 мм

  тока при студен тест EN 730 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  акумулатор EFB-акумулатор

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 75 Ah

  височина 175 мм

  ширина 175 мм

  дължина 315 мм

  тока при студен тест EN 730 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  акумулатор EFB-акумулатор

  Препоръчителна цена 324.00 лв.

  Наща цена 243.00 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 95 Ah

  тока при студен тест EN 800 A

  дължина 306 мм

  ширина 173 мм

  височина 222 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното Korean B1

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 95 Ah

  тока при студен тест EN 800 A

  дължина 306 мм

  ширина 173 мм

  височина 222 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното Korean B1

  Препоръчителна цена 325.00 лв.

  Наща цена 243.75 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 95 Ah

  тока при студен тест EN 800 A

  дължина 306 мм

  ширина 173 мм

  височина 222 мм

  местоположение на полюсите 1

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното Korean B1

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 95 Ah

  тока при студен тест EN 800 A

  дължина 306 мм

  ширина 173 мм

  височина 222 мм

  местоположение на полюсите 1

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното Korean B1

  Препоръчителна цена 325.00 лв.

  Наща цена 243.75 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 100 Ah

  тока при студен тест EN 900 A

  дължина 353 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 100 Ah

  тока при студен тест EN 900 A

  дължина 353 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса EN

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  Препоръчителна цена 327.00 лв.

  Наща цена 245.25 лв.

  Детайли
  стартов акумулатор; стартов акумулатор VARTA
  -34%
  VARTA 377.00 лв. 248.82 лв.

  Кат. No: 6004020833162

  248.82 лв. поръчай

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 100 Ah

  тока при студен тест EN 830 A

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  дължина 353 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  да се обърне внимание на сервизната информация

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 100 Ah

  тока при студен тест EN 830 A

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  дължина 353 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  да се обърне внимание на сервизната информация

  Препоръчителна цена 377.00 лв.

  Наща цена 248.82 лв.

  Детайли
  централен ключ, акумулатор FEBI BILSTEIN
  -26%
  FEBI BILSTEIN 336.97 лв. 249.36 лв.

  Кат. No: 46020

  249.36 лв. поръчай

  дължина 98 мм

  брой контакти 4

  тегло 0,120 kg

  Препоръчителна цена 336.97 лв.

  Наща цена 249.36 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 30 Ah

  височина 175 мм

  ширина 126 мм

  дължина 166 мм

  тока при студен тест EN 430 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор AGM-акумулатор

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 30 Ah

  височина 175 мм

  ширина 126 мм

  дължина 166 мм

  тока при студен тест EN 430 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  акумулатор AGM-акумулатор

  Препоръчителна цена 291.16 лв.

  Наща цена 251.00 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 90 Ah

  височина 190 мм

  ширина 175 мм

  дължина 315 мм

  тока при студен тест EN 720 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 90 Ah

  височина 190 мм

  ширина 175 мм

  дължина 315 мм

  тока при студен тест EN 720 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  Препоръчителна цена 291.16 лв.

  Наща цена 251.00 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 70 Ah

  височина 190 мм

  ширина 175 мм

  дължина 278 мм

  тока при студен тест EN 760 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 70 Ah

  височина 190 мм

  ширина 175 мм

  дължина 278 мм

  тока при студен тест EN 760 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  Препоръчителна цена 255.30 лв.

  Наща цена 253.00 лв.

  Детайли

  тока при студен тест EN 720 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 80 Ah

  височина 90 мм

  ширина 175 мм

  дължина 315 мм

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 80 Ah

  височина 190 мм

  ширина 175 мм

  дължина 315 мм

  тока при студен тест EN 720 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  акумулатор EFB-акумулатор

  Препоръчителна цена 340.00 лв.

  Наща цена 255.00 лв.

  Детайли
  стартов акумулатор; стартов акумулатор VARTA
  -15%
  VARTA 305.37 лв. 261.00 лв.

  Кат. No: 655013090A742

  261.00 лв. поръчай

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 155 Ah

  тока при студен тест EN 900 A

  местоположение на полюсите 3

  вид на полюса 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B00

  дължина 513 мм

  ширина 223 мм

  височина 223 мм

  акумулатор за тежък режим на експлоатация (пов. виброустойчивост и цикл

  да се обърне внимание на сервизната информация

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 155 Ah

  тока при студен тест EN 900 A

  местоположение на полюсите 3

  вид на полюса 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B00

  дължина 513 мм

  ширина 223 мм

  височина 223 мм

  акумулатор за тежък режим на експлоатация (пов. виброустойчивост и цикл

  да се обърне внимание на сервизната информация

  Препоръчителна цена 305.37 лв.

  Наща цена 261.00 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 140 Ah

  височина 223 мм

  ширина 189 мм

  дължина 513 мм

  тока при студен тест EN 800 A

  местоположение на полюсите 3

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B00

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 140 Ah

  височина 223 мм

  ширина 189 мм

  дължина 513 мм

  тока при студен тест EN 800 A

  местоположение на полюсите 3

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  Препоръчителна цена 355.00 лв.

  Наща цена 266.25 лв.

  Детайли

  тока при студен тест EN 760 A

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 70 Ah

  височина 190 мм

  ширина 175 мм

  дължина 278 мм

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 70 Ah

  височина 190 мм

  ширина 175 мм

  дължина 278 мм

  тока при студен тест EN 760 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  Препоръчителна цена 357.00 лв.

  Наща цена 267.75 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 110 Ah

  височина 235 мм

  ширина 175 мм

  дължина 349 мм

  тока при студен тест EN 750 A

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B00

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 110 Ah

  височина 235 мм

  ширина 175 мм

  дължина 349 мм

  тока при студен тест EN 750 A

  местоположение на полюсите 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  Препоръчителна цена 358.00 лв.

  Наща цена 268.50 лв.

  Детайли

  дължина 353 мм

  тока при студен тест EN 850 A

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 95 Ah

  височина 190 мм

  ширина 175 мм

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 95 Ah

  височина 190 мм

  ширина 175 мм

  дължина 353 мм

  тока при студен тест EN 850 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  Препоръчителна цена 325.26 лв.

  Наща цена 278.00 лв.

  Детайли
  стартов акумулатор; стартов акумулатор VARTA
  -34%
  VARTA 424.00 лв. 279.84 лв.

  Кат. No: 640103080A732

  279.84 лв. поръчай

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 140 Ah

  тока при студен тест EN 800 A

  местоположение на полюсите 3

  вид на полюса 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B00

  дължина 513 мм

  ширина 189 мм

  височина 223 мм

  акумулатор за тежък режим на експлоатация (пов. виброустойчивост и цикл

  да се обърне внимание на сервизната информация

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 140 Ah

  тока при студен тест EN 800 A

  местоположение на полюсите 3

  вид на полюса 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B00

  дължина 513 мм

  ширина 189 мм

  височина 223 мм

  акумулатор за тежък режим на експлоатация (пов. виброустойчивост и цикл

  да се обърне внимание на сервизната информация

  Препоръчителна цена 424.00 лв.

  Наща цена 279.84 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 110 Ah

  височина 190 мм

  ширина 175 мм

  дължина 392 мм

  тока при студен тест EN 850 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 110 Ah

  височина 190 мм

  ширина 175 мм

  дължина 392 мм

  тока при студен тест EN 850 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  Препоръчителна цена 379.00 лв.

  Наща цена 284.25 лв.

  Детайли
  стартов акумулатор; стартов акумулатор VARTA
  -32%
  VARTA 419.00 лв. 286.54 лв.

  Кат. No: 6104020923162

  286.54 лв. поръчай

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 110 Ah

  тока при студен тест EN 920 A

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  дължина 393 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  да се обърне внимание на сервизната информация

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 110 Ah

  тока при студен тест EN 920 A

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  дължина 393 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  да се обърне внимание на сервизната информация

  Препоръчителна цена 419.00 лв.

  Наща цена 286.54 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 142 Ah

  височина 290 мм

  ширина 175 мм

  дължина 349 мм

  тока при студен тест EN 850 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B00

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 142 Ah

  височина 290 мм

  ширина 175 мм

  дължина 349 мм

  тока при студен тест EN 850 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  Препоръчителна цена 392.00 лв.

  Наща цена 294.00 лв.

  Детайли
  стартов акумулатор; стартов акумулатор BOSCH
  -26%
  BOSCH 398.00 лв. 294.52 лв.

  Кат. No: 0 092 S50 150

  294.52 лв. поръчай

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 110 Ah

  тока при студен тест EN 920 A

  дължина 393 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  вид на полюса 1

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 110 Ah

  тока при студен тест EN 920 A

  дължина 393 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  вид на полюса 1

  Препоръчителна цена 398.00 лв.

  Наща цена 294.52 лв.

  Детайли
  стартов акумулатор; стартов акумулатор VARTA
  -31%
  VARTA 432.00 лв. 299.12 лв.

  Кат. No: 580901080D852

  299.12 лв. поръчай

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 80 Ah

  тока при студен тест EN 800 A

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  дължина 315 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  да се обърне внимание на сервизната информация

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 80 Ah

  тока при студен тест EN 800 A

  местоположение на полюсите 0

  вид на полюса 1

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  дължина 315 мм

  ширина 175 мм

  височина 190 мм

  да се обърне внимание на сервизната информация

  Препоръчителна цена 432.00 лв.

  Наща цена 299.12 лв.

  Детайли
  стартов акумулатор; стартов акумулатор BOSCH
  -26%
  BOSCH 416.00 лв. 307.84 лв.

  Кат. No: 0 092 T40 760

  307.84 лв. поръчай

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 140 Ah

  тока при студен тест EN 800 A

  дължина 513 мм

  ширина 189 мм

  височина 223 мм

  местоположение на полюсите 3

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B03

  вид на полюса 1

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 140 Ah

  тока при студен тест EN 800 A

  дължина 513 мм

  ширина 189 мм

  височина 223 мм

  местоположение на полюсите 3

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B03

  вид на полюса 1

  Препоръчителна цена 416.00 лв.

  Наща цена 307.84 лв.

  Детайли
  стартов акумулатор KAGER
  -15%
  KAGER 363.44 лв. 308.00 лв.

  Кат. No: 70-0016

  308.00 лв. поръчай

  електронапрежение 12 V

  тока при студен тест EN 1000 A

  капацитет на акумулатор 180 Ah

  местоположение на полюсите L+

  дължина 513 мм

  ширина 223 мм

  височина 223 мм

  закрепване на пода B00

  Препоръчителна цена 363.44 лв.

  Наща цена 308.00 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 80 Ah

  височина 190 мм

  ширина 175 мм

  дължина 315 мм

  тока при студен тест EN 800 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 80 Ah

  височина 190 мм

  ширина 175 мм

  дължина 315 мм

  тока при студен тест EN 800 A

  местоположение на полюсите 0

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B13

  Препоръчителна цена 415.00 лв.

  Наща цена 311.25 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 145 Ah

  височина 223 мм

  ширина 189 мм

  дължина 513 мм

  тока при студен тест EN 900 A

  местоположение на полюсите 3

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B00

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 145 Ah

  височина 223 мм

  ширина 189 мм

  дължина 513 мм

  тока при студен тест EN 900 A

  местоположение на полюсите 3

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  Препоръчителна цена 421.00 лв.

  Наща цена 315.75 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 75 Ah

  тока при студен тест EN 770 A

  дължина 260 мм

  ширина 180 мм

  височина 186 мм

  местоположение на полюсите 1

  вид на полюса SAE

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B7

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 75 Ah

  тока при студен тест EN 770 A

  дължина 260 мм

  ширина 180 мм

  височина 186 мм

  местоположение на полюсите 1

  вид на полюса SAE

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B7

  Препоръчителна цена 378.66 лв.

  Наща цена 320.90 лв.

  Детайли
  стартов акумулатор KAGER
  -15%
  KAGER 379.96 лв. 322.00 лв.

  Кат. No: 70-0017

  322.00 лв. поръчай

  електронапрежение 12 V

  тока при студен тест EN 1050 A

  капацитет на акумулатор 200 Ah

  местоположение на полюсите L+

  дължина 518 мм

  ширина 291 мм

  височина 242 мм

  закрепване на пода B00

  Препоръчителна цена 379.96 лв.

  Наща цена 322.00 лв.

  Детайли

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 180 Ah

  височина 223 мм

  ширина 223 мм

  дължина 513 мм

  тока при студен тест EN 1000 A

  местоположение на полюсите 3

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B00

  електронапрежение 12 V

  капацитет на акумулатор 180 Ah

  височина 223 мм

  ширина 223 мм

  дължина 513 мм

  тока при студен тест EN 1000 A

  местоположение на полюсите 3

  изпълнение на канта за закрепване на дъното B0

  Препоръчителна цена 392.70 лв.

  Наща цена 330.00 лв.

  Д