Какво е спирачен апарат за автомобил?

  Авточасти / Блог / Какво е спирачен апарат за автомобил?
  Какво е спирачен апарат за автомобил?

  Предназначение на спирачната система

  Без съмнение изправното състояние на спирачната система е от огромно значение за всеки автомобил. Нашата безопасност на пътя зависи от нейната правилна функция. За съжаление плашещо голям е броят на колите със спирачни системи, които не работят както трябва.

  Не трябва да чакаме да се появи сериозен проблем и да ни светне жълтата предупредителна лампичка, за да обърнем внимание на спирачките на колата, тъй като тогава ще е прекалено късно.

  Спирачен апарат

  Спирачната  система е една от важните части на един автомобил, чиято роля е да пази безопасността ни на пътя. Нейната роля е да спре напълно автомобила на място, както и да препречи самоволното му тръгване на ход, когато е под наклон. Когато знаем как тя работи, можем по-добре да осъзнаем нейното значение и как да я поддържаме правилно.

  Спирачният диск несъмнено е от животоспасяващо движение за нашия автомобил и трябва да обърнем необходимото внимание на неговата експлоатация. Той понася голямо натоварване.

  Вече повече от сто години модерните автомобилни спирачни системи търпят редица промени и в момента техните надеждност и ефективност са значително подобрени. Автомобилните заводи непрекъснато правят разработки с цел осъвършенстване функцията на спирачната система. Резултатът от тази тяхна работа през годините е една по-добра съвременна спирачна система. Всеки производител на автомобили притежава различни концепции за спирачната система според типа автомобил .

  Основни елементи на спирачната система

  основни елементи на спирачна система

  Спирачен апарат

  Спирачен апарат

  Устройството на спирачния апарат представлява  вътрешно бутало, което оказва натиск върху спирачната повърхност. Ролята на предавателните механизми е да пренася натиска от страна на водача върху спирачния педал или ръчката към колесните спирачни механизми.

  Казано с други думи спирачките превръщат кинетичната енергия на автомобила в топлинна. Когато шофьорът натисне педала, кинетичната му сила се предава към устройство наречено спирачна помпа. В нея има бутало, което задейства система от хидравлични спирачни маркучи, като всеки един от тях води до всяко едно от четирите колела на колата. Налягането на спирачната течност на всяко колело контролира спирачките. Тя се влива в бутала и ги приплъзва, които избутват накладките срещу спирачните дискове и барабаните. Предизвиканото триене между тях кара колелата и съответно автомобила да спрат.

  Спирачен апарат

  Спирачни маркучи

  Транспортират спирачна течност към спирачния апарат. Когато педала се натисне, нивото на спирачната течност се повишава и съответно достигайки до всяко едно колело, стартира триенето между накладките и дисковете.

  Спирачен ротор

  Той представлява дискът, който се върти с колелото и неговата роля е да преобразува кинетичната енергия в топлинна. За всяко от колелата на автомобила има по един ротор.

  Накладки

  Те са тази част от спирачния апарат, която има пряк контакт със спирачния диск. Налягането, създадено от спирачната течност  кара накладките да се притиснат към спирачния диск и така се спира движението на автомобила.

  Дискови накладки

  По-голямата част от обикновените автомобили имат така наречени “силови” спирачки, които използват силата на двигателя, като позволяват на шофьора да приложи по-лек натиск на спирачния педал, за да спре колата. Модерните модели автомобили имат две паралелни спирачни системи, всяка от които контролира две от автомобилните колела с цел до се предотврати случай на внезапно спиране на спирачките. Така, ако едната спирачна система откаже заради грешка, другата система идва на помощ в спирането на автомобила.

  Хидравличен предавателен механизъм 

  Обикновената спирачна система се състои от дискови спирачки, разположени на предната ос и барабанни спирачки на задната ос, които са свързани чрез система от маркучи и тръби. Тези тръби от своя страна свързват главния спирачен цилиндър със спирачката на всяко колело на автомобила.

  Други системи, които са свързани със спирачната система, са антиблокиращата система (ABS), сервоусилвателя, ръчната спирачка (паркинг спирачка). Ръчната спирачка работи посредством мрежа от жила, контролирани чрез електродвигател или лост, дърпащ се ръчно. Издърпването на лоста задейства спирачната сила на колелата. За работата на спирачните механизми на автомобилите с тегло до 40kN е нужна само силата на водача

   

   

   

  Как е устроен спирачния апарат?

   спирачен апарат 2

  Когато върху педала на спирачката се приложи натиск, той минава през система от лостове върху буталото на главния спирачен цилиндър, който от своя страна избутва хидравличното масло (спирачната течност) през серия от тръби и маркучи до спирачния апарат на всяко колело.

  В спирачния апарат хидравличното масло от главния спирачен цилиндър предава натиска върху бутало, което от своя страна бута двете спирачни накладки към спирачния диск, с което се предизвиква триене и спирачният диск забавя движението си или напълно спира.

   

  Видове спирачна система с хидравличен предавателен механизъм

  Спирачен апарат 4

  Работна

  Нейната спирачна ефективност се измерва според спирачния път (разстоянието, което автомобилът изминава при рязко спиране). Максималното спирачно закъснение и спирачния път, времето за сработване на спирачната уредба са възприети за международни норми за спирачните способности на даден автомобил.

  Запасна

  Нейната ефективност е по-малка в сравнение с тази на работната спирачна система. Ако колата не разполага с отделена спирачна уредба, функциите на запасната спирачна система могат да се поемат от изправна част на работната спирачна система като например спирачната уредба за паркиране или единият кръг от двукръгова спирачна уредба.

  спирачен апарат 5

  Спирачна система за паркиране

  Тя се състои от спирачка за спиране, която се задейства ръчно и трябва да може да задържи натоварен автомобил на наклон за определено време. Автомобилите и автобусите над 12т. трябва да са задължително оборудвани със спомагателна спирачна уредба – спирачка забавител. Нейната роля е да намалява скоростта на превозното средство при спускане.

  Колесните спирачни механизми са два вида: дискови и барабанни челюстни и дискови механизми.

  Устройство на барабанни и дискови спирачки

  Барабанни спирачки с вътрешно разположени челюстни феродови накладки

  Те се състоят от цилиндричен спирачен барабан, който се върти заедно с колелото и диск с две челюсти. От външната страна на барабана се намира монтирана спирачна лента. Ръчно или чрез крачна система се оказва натиск  върху спирачната лента, която се притиска в барабана и оттам и предизвиква спирането на автомобила.

  Спирачният барабан, който се намира от външната страна на челюстите, е свързан неподвижно с колелото. На външната страна на челюстите сe намират неподвижно поставени фрикционни накладки.

  Когато челюстите се разтварят, накладките им се притискат към вътрешната цилиндрична част на барабана. Силите на триене между накладките и барабана които създават спирачна сила обратна на посоката на въртене на колелото. Задействат се посредством хидравлична или пневматична система (при автомобилите, самолетите) или с ръчна или крачна система, както е при моторите.

  Според посоката на разтваряне на челюстите барабанните челюстни спирачки се делят на еднопосочни и двупосочни. При двупосочните спирачки двете челюсти се разтварят в противоположни посоки посредством спирачен цилиндър.

  В предните колела на леките автомобили се използват еднопосочните спирачки, при които двете челюсти се разтварят в една и съща посока чрез два отделни спирачни цилиндъра.

  Спирачките се монтират по такъв начин, че при движение на автомобила на преден ход посоката на разтваряне на челюстите да съвпада с посоката на въртене на барабана. В този случай двете челюсти осигуряват голям спирачен момент.

  спирачен апарат 6

  Дискови спирачки

  Повечето съвременни коли имат дискови спирачки на предните колела, а някой имат дискови спирачки на всички колела.  Най-разпространените дискови спирачки при новите автомобили са тези с една челюст.

  Тяхното устройство много наподобява това на велосипедите. Този вид спирачки са модерна и ефективна спирачна ситема, която се прилага в съвременните автомобили. Те са съставени от стоманен диск, прикрепен към една главина заедно с колелото, хидравлична система за притискане на накладките към диска и спирачна система от накладки. При тях има механизми с едностранно разположение на опорите и механизми с разностранно разположение на опорите. 

  Спирачната система може да бъде с хидравличен предавателен механизъм. Този тип спирачна система е изградена от главен челюстен спирачен механизъм , хидровакуумен усилвател, регулатор на налягането, колесни спирачни цилиндри, които свързват тръбопроводи и спирачен педал, ръчна спирачка.  В цялата система се намира спирачна течност.